Новини

Създадоха Глобална организация за винен туризъм

  18.11.2020 07:58  
Създадоха Глобална организация за винен туризъм

Глобалната организация за винен туризъм (GWTO) и нейната Академия официално представиха своите почетен президент, главен изпълнителен директор, регионални директори и директор на Академията чрез видеоконференция. В нея участва и представител на Travelnews.
Церемонията бе гледана на пет континента от професионалисти в туризма, виното, гастрономията, селското стопанство; потребители, медии и социални мрежи, влиятелни лица, представители на правителства, учени и преподаватели.
В общността на Глобалната организация за винен туризъм участват експерти от над 50 държави, от които 25 предлагат обекти за винен туризъм, а останалите са в процес на развитието му.


Рафаел Ансон, почетен президент:
„Същността на винения туризъм е в опознаването на даден регион чрез неговото винопроизводство и енология, като същевременно се възхищаваме на пейзажа, архитектурните му бижута и гастрономията. Виненият туризъм придобива инструментално значение като дейност, съживяваща културното и екологичното наследство където и да се намира лозаро-винарската традиция. Бих искал да споделя с вас своето удовлетворение, че ГОВТ бе създадена, за да допринесе за социално-икономическото развитие на дестинациите за винен туризъм в международна обединяваща и сътрудническа рамка.


Хосе Антонио Видал, главен изпълнителен директор и основател:
„Мечтата за „Голямото световно семейство за винен туризъм “започва да се превръща в реалност днес, във време, когато глобализмът е в тежка криза: в критични моменти на масата се поставят най-рисковите предложения. Публичният и частният сектор и най-престижните академични власти оценяват ГОВТ не само като необходимо, но и навременно начинание: Малко бизнес дейности имат такива перспективи за растеж, каквито този сектор ще има след пандемията. Има голям прозорец от възможности, свързани с ползите, предлагани от сектор, толкова изчерпателен и многостранен като винения туризъм: изпреварваме един от най-широкообхватните и устойчиви туристически проекти досега. Принудени сме да превърнем кризата във възможност за трансформация. “


Доктор Корали Халер, директор на Академията на GWTO: „Изследвания за образованието“:
„Академията на GWTO, като център и колективен академичен глас в управлението на знанията за винен туризъм, приема промяна на парадигмата към нов модел на управление, воден от интеграция, солидарност и устойчивост.
Като представител на културния туризъм GWTO Academy се ангажира с разработването на нова рамка на управление, приведена в съответствие с Програма 2030 на ООН по отношение на универсалните права, равенството между половете и социалното равенство, здравето и благосъстоянието, качественото образование, климата, екосистемите и партньорствата. Да развива и насърчава сътрудничеството в академичните изследвания чрез създаване и разпространение на знания чрез академични публикации в научни списания и книги, публикации на казуси и организиране на конференции, подкрепящи икономическия мониторинг и печат на GWTO, с цел професионализиране на сектора чрез специализирани програми за обучение, работещи заедно с колеги от водещи университети и висши училища, специализирани в туризма и в агро и гастротуризма.
Това ще осигури обучението на международните специалисти по винен туризъм, които ще ръководят винения туризъм на бъдещето, за да бъдат признати за ГЛОБАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ИНДУСТРИЯ. "


Пабло Сингерман, директор LatAm:
„Ще подкрепим и ще работим силно заедно с публичния, частния и академичния сектор, за да консолидираме развитието на винения и гастрономически туризъм в Латинска Америка. Очакванията, генерирани от създаването на GWTO и Академията, са огромни, както в традиционните, така и в нововъзникващите дестинации. Латинска Америка приветства света чрез GWTO. "


Маргарет Чен, директор за Източна Азия:
„От всички туристи в света, приблизително около 25%, или 350 милиона, са туристи от Азия. Тях само китайците са 140 милиона през 2019 г. Азиатският туризъм инвестира в лайфстайл, култура и луксозни продукти. Това е точният момент за винения туризъм да помогне за обогатяване на културата, увеличаване на знанията и създаване на добри отношения между нациите. Предвиждам инициатива като GWTO да постигне голям успех в близко бъдеще, ангажирана с приобщаването, солидарността и устойчивостта като ключови въпроси в новия винен туризъм. "


Леонид Гелибтерман, директор за Източна Европа и Западна и Централна Азия:
„Създаването на GWTO ще означава използване на напредналите глобални технологии, разширяване на възможностите за информиране на потенциалните туристи за предлаганите оферти в различни страни, създаване на система за обмен на опит между регионите, особено страните от Източна Европа, Централна Азия и Западна Европа, повишаване на стандарта на знания чрез обучение на експерти на високо ниво чрез GWTO Academy. "


Marisah Nieuwoudt, директор за Африка:
„Горд съм, че представлявам африканския регион в новосформираната ГОВТ и се радвам да обменяме знания и добри практики с африкански страни, произвеждащи вино, като Южна Африка, Алжир, Мароко и Етиопия, както и с нашите колеги от ГОВТ в международен план.“


Ерик Волф, директор за Западна и Централна Европа:
„Имам удоволствието да подкрепя усилията на GWTO за развитие в Западна и Централна Европа. От 2001 г., когато основахме кулинарната туристическа индустрия, видяхме от първа ръка как напитките играят огромна роля в развитието на гастрономическия туризъм по целия свят. Виното е продукт, на който се радват както посетителите, така и местните жители, и има голям потенциал да окаже важно икономическо въздействие за участниците в GWTO. "


Робин Шоу, директор за Океания:
„Виненият (и хранителният) туризъм е важен двигател за пътуване до и в Австралия и Нова Зеландия. Имам привилегията да работя за сектора и развитието му от 2003 г., като същевременно наблюдавах експоненциалния ръст на винения туризъм в световен мащаб през това време. Ето защо е чест да бъдем включени в GWTO и нейната визия за световно сътрудничество и иновации във винения туризъм. "


Дейвид Фурър, директор за Северна Америка:
„Създаването на ГОВТ от Жозе Антонио Видал по време на тази световна вирусна пандемия, икономическа рецесия и климатична криза е проява на истинска визия и сила. За мен е удоволствие и чест да представлявам Северна Америка.“


ЗА GWTO
Глобална мрежа за винен туризъм, знания и бизнес, състояща се от публичния сектор (правителства на централно, регионално и местно ниво), образователни институции и предприятия. Организацията има за цел да допринесе за социално-икономическото развитие на дестинациите за винен туризъм, като част от приобщаваща и устойчива рамка на управление, разработена от Академията, базирана на Програмата на ООН за постигане на цели за устойчиво развитие до 2030 г.