Анализи

България най-накрая ще издава многократни визи

  30.03.2021 19:16  
България най-накрая ще издава многократни визи

България най-накрая прави крачка към издаването на визи за чужденци от страни извън Европейския съюз (ЕС) за многократно влизане в страната за краткосрочен престой – нещо, за което туристическият бранш настоява от поне десетина години.

В момента визите за краткосрочно пребиваване, които се издават на туристи от трети страни (извън ЕС), са еднократни. Така туристи, които биха искали да посетят страната няколко пъти за един сезон (зимен или летен), не могат да го направят, а трябва да си вадят нова виза за следващо посещение.

С предложените поправки се увеличава и таксата за издаване на виза с 20 евро – от 60 евро на 80 евро, но отпада таксата за издаване на виза на деца до 12-годишна възраст. По-високите такси ще влязат в сила от 1 октомври, т.е. след края на активния летен туристически сезон, но непосредствено преди зимния.

Променя се и начинът на изчисляване на периода на престой – в дни, а не в месеци, въвеждат се и нови формуляри за искане и отказ за виза, както и някои срокове и други такси.
Визи за многократно влизане ще се издават за срок от 5 години.
С предложения за промени в наредбата за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим, предложени от Министерството на външните работи (МВнР), се въвежда възможност визата за краткосрочно пребиваване (до 90 дни в рамките на 180 дни) да бъде издадена за многократно влизане и със срок на валидност до 5 години, ако има изпълнени две условия: чужденецът да притежава валиден пътен документ, който му дава право да влезе на територията на България, издаден е в рамките на последните 10 години и е със срок на валидност най-малко три месеца след планираната дата на отпътуване от територията на страната; лицето е обосновало целта си на пътуване и планирания престой, както и е доказало, че разполага с достатъчно средства за издръжка както за срока на планирания престой на територията на България, така и за завръщането си в страната на произход или за транзита към трета страна, в която е гарантирано неговото приемане.

Петгодишна виза за многократно влизане в България за краткосрочен престой ще получават и туристи, които обосноват намерението си за редовно пътуване и докажат "добросъвестност", както е записано в постановлението за изменение на наредбата, с правомерното използване на предишни визи, своето икономическо положение в държавата на произход и действителното си намерение да напуснат територията на България преди изтичането на визата, за която кандидатстват.

Срокът за взимане на решение за одобряване на такава виза ще е 15 дни.Анкета

Къде ще пътувате за Коледа и Нова година?


Резултати