Новини Събития

Над 200 екскурзоводи търсят подкрепа от служебното правителство

  14.05.2021 09:12  
Над 200 екскурзоводи търсят подкрепа от служебното правителство

Над 200 независими екскурзоводи и планински водачи изпратиха писмо до служебния премиер Стефан Янев и служебния министър на туризма Стела Балтова. Те настояват за подкрепа от служебното правителството, защото до момента не са получили такава за година и половина. Ето цялата им позиция:
"Пред вас е писмо, инициирано от неформална група професионалисти – екскурзоводи, които сме придобили лиценз да упражняваме тази дейност на територията на Р България.
Поводът да търсим Вашето внимание е очевидната незаинтересованост и липса на адекватни мерки и действия от правителството, прекратило дейността си на 11. Май 2021, чрез които невъзможността да упражняваме професията си по време на пандемия да бъде компенсирана така, както това беше направено за доста други професии и браншове от българската икономика.
Разбира се, ние оценяваме и признаваме факта, че периода месец октомври 2020 r. – месец февруари 2021r., 6eше извършено изменение на проект BG16RFOP002-2.010-0002 ,,Повишаване на капацитета на МСП в сектор Туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за Управление на Туристическите региони“, който проект е финансиран от Оперативната Програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г. Както може би сте запознати, сумата по този проект възлиза на 3 млн. лева с включен ДДС.
Защо проектът не е решение на проблемите на екскурзоводите:
Основното и най-важно е, че екскурзоводите не отказват проекта. Ако го отказваха нямаше да има достатъчно експерти, с които НПО да кандидатстват по него. Част от нас дори са подали декларации, с които заявяваме желание за участие чрез две НПО, за да се попълни необходимия брой участници. Но съответно сме наясно, че този проект не решава проблемите с липса на работа на екскурзоводите. Това наше мнение се подкрепя още повече и с прогнозите за летния туристически сезон за настоящата година, които въпреки че са доста неясни и противоречиви, предвиждат минимално увеличение на туристическия поток към Р България. Нека не забравяме, че първият бранш от икономиките на повечето държави в света, който беше ограничен на 100% да не бъде активен, беше именно туризма поради естеството на самия бранш – пътуване. Според проучване на една от водещите авиокомпании в света – Qatar Airways, обемите на пътуванията спрямо 2019 ще се възстановят на 100% едва през 2025 г!
Важен момент е да се даде ясен отговор и на въпроса каква е сумата, която ще се плаща на експертите-екскурзоводи,  работещи по посочения по-горе проект. Сумата от 3 млн. лева е с включен ДДС, заедно с всички разходи по изработка на заданието за изработка от 5000 видеоклипа и 5000 презентации, както и за обслужване. Което не е означава 3 милиона лева разпределени на всички около 1500 екскурзоводи (към датата на взимане на решение за възлагане на Проекта), както вече няколко месеца се обявява в медиите.
Срокът за изработка на заданието по Проекта е 9 месеца. Като вземем предвид, че към днешна дата вече има забавяне от около месец спрямо индикативните дати заложени първоначално и като добавим факта, че екскурзоводите не работят вече 16 месеца и нямат перспектива за доходи, става ясно че Проектът в никакъв случай не решава проблема с липса на заетост. Тоест – заплащането на екскурзоводите по него все още е неясно, на база всички разходи за реализация заложени в него. В най-добрия случай Проектът ще приключи в края на 2021 – тогава ще бъдат направени плащанията по него, което лесно ни ориентира, че професионалистите, експертите екскурзоводи няма да са имали възможност да изработят приходи в продължение на 20 месеца! Приходите по този Проект, изчислени за един екскурзовод, възлизат на около 3500 лв. Очевидно е, че средно възнаграждение от около 175 лв./месец е далеч дори и под минималната нетна заплата в страната.
Ето защо продължаваме да настояваме на първоначалното наше искане за безвъзмездна помощ, насочена към на екскурзоводите вписани в националния туристически регистър за 2020г. Вече 16 месеца  нямаме възможност да работим по професията си заради ограниченията и затварянията. Туристическият бранш, в частност организирани пътувания е на първо място в забранените за практикуване дейности, което ни оставя без работа. В повечето европейски страни колегите ни получиха помощ в някаква форма за месеците в които им е било забранено да работят, за това настояваме и ние. Примери – Малта – 800 Евро/месец нето, Гърция – 600 евро/месец, Испания – 450 евро/месец, и т.н.
Предвид очертаващия се нулев летен сезон и на база 2020г. смятаме, че е крайно време да се работи в посока осигуряване или в даване на възможност за заетост на екскурзоводите. Предвид новите проекти, които сега стартират по различни мерки, свързани с туризма и археологическите обекти сме на мнение, че там може да се реализира заетост за професионалисти като нас. Стъпвайки на основата, че екскурзоводите са разпръснати в цялата страна и навсякъде се реализират проекти за развитие на туризма, не би било трудно безработните екскурзоводи да се впишат в тях
Настоящото отворено писмо подкрепяме с Подписка, подписана от 199 души – екскурзоводи. Знаем, че броят не е особено голям, но и самият брой на правоспособните колеги не е голям. Трябва да се вземе предвид и фактът, че много екскурзоводи вече са намерили друго поприще, тъй като са принудени да търсят други начини за осигуряване на препитанието си. Извън проблемите на самите нас, предвиждаме и проблеми в самия сектор Туризъм тогава, когато ще има необходимост от добре подготвени и опитни специалисти, които вече няма да могат да предложат качествените си услуги, тъй като ще са се преориентирали трайно.
Надяваме се нашият апел да бъде чут е взет под внимание, и то не само с имитиращи действия, а с реални такива!