Новини Събития

Над 200 екскурзовода няма да получат пари от Министерството на туризма

  31.05.2021 10:14  
Над 200 екскурзовода няма да получат пари от Министерството на туризма

Над 200 екскурзовода от “Обединени лицензирани български екскурзоводи” (ОЛБЕ) се оплакаха, че не могат да получат финансиране по проекта на Министерството на туризма. Те са изпратили ново писмо до служебния премиер ген. Стефан Янев и министъра на туризма Стела Балтова, които не им били обърнали никакво внимание. Ето какво пише в становището им, изпратено до медиите:

“На 14. Май тази година изпратихме на Вашето внимание писмо, заведено с входящ № 17.00-27 #2/14.5.2021 г. в Министерския Съвет на Р България и с входящ № Т-92-00-362/ 14.05.2021 в Министерството на Туризма. С това писмо Ви запознахме в подробности за състоянието, в което са намират над 1500 души екскурзоводи и планински водачи, всички надлежно придобили правоспособност за упражняване на професиите си, всеки един с лиценз, издаден от Министерството на туризма.

Въпреки това писмо и въпреки факта, че медиите отразиха ситуацията, в която  се намираме, ние не получихме становище относно поставения от нас въпрос, а именно – молба да бъдат намерени финансови средства и начин за изплащането им безвъзмездно на екскурзоводите и планинските водачи.  

В писмото, което цитираме, е обяснено подробно защо Проектът BG16RFOP002-2.010-0002 ,,Повишаване на капацитета на МСП в сектор Туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за Управление на Туристическите региони“, който проект е финансиран от Оперативната Програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г. не може да замести една такава финансова помощ. Съвсем накратко – защото той се отнася за бъдеще време, а не за да компенсира забраната да упражняваме дейността си. Напомняме най-учтиво, че такива компенсации под формата на директни суми, изплатени на частни лица, упражняващи различни професии, вече бяха изплатени през изминалата 2020 г. и в началото на 2021 г.

Ние приветстваме решението на Министерски съвет да направи възможно учителите и част от учениците в страната да имат възможност да получат заслужена почивка в хотели на Българското Черноморие! Ето защо се обръщаме към Вас отново с молба да обсъдим намирането на много по-малка обща сума за компенсиране на нас - екскурзоводите, чиято дейност, за разлика от тази на учителите, беше абсолютно забранена с изрични заповеди на бившия Министър на Здравеопазването и по този начин ние и към настоящия момент нямаме никаква възможност за доходи. Бихме искали да добавим, че за съжаление не срещнахме никакво разбиране от Министерството на Труда и Социалните Политики, тъй като според техни експертни мнения и препоръки бяхме насочени да ползваме такива мерки, каквито не са приложими за самоосигуряващи се лица или каквито са изтекли.

Ето защо се обръщаме отново към г-жа Министъра на туризма Стела Балтова с молба за организиране на среща, на която наши представители да могат да представят проблема накратко и да изложат нашите искания и очаквания от нашия принципал – Министерството на туризма”.

Мирослав Иванов