Видео

Чужди инвеститори проявяват интерес към медицинския туризъм в България

  22.06.2021 17:50  

Интервю на Мирослав Иванов с Милена Иванова, управител на хотел "Севтополис" в Павел баня, която участва в Bulgaria Sports & Wellness Show 2021