Турагенции

Туризмът трябва да стане приоритетен отрасъл за новото правителство

  20.07.2021 10:11  
Туризмът трябва да стане приоритетен отрасъл за новото правителство

Туризмът да се превърне в приоритетен отрасъл за новото правителство. Затова призова политиците Обединение „Бъдеще за туризма” (ОБТ) в навечерието на свикването на 46-то Народно събрание и излъчването на новия кабинет. Туристическият сектор е в безпрецедентна криза, за излизането от която са необходими голяма инициативност, нестандартни решения, висока компетентност и упорит труд. Това са очакванията ни към бъдещия министър и неговия екип, ако искаме България да остане на картата на световните туристически дестинации, подчертават от ОБТ. Затова най-голямата неправителствена работодателска организация на туроператорите ще подкрепи кандидатура на професионалист, който познава бранша и неговите проблеми в детайли, готов е да взема смели и нетрадиционни решения и да отстоява прилагането им.

Не на последно място ОБТ ще застане зад прагматик, който работи за спасяване на индустрията. Според организацията новият министър на туризма трябва да има ясна визия и приоритети, да е абсолютно наясно как може да бъде променен досегашният модел на управление, при който политиките се решаваха в кабинетите, а не след обсъждане с бранша, и да изпълни незабавно наложителните мерки за оцеляване на сектора: 
  • Изготвяне на стратегия – дългосрочна и краткосрочна, за развитие на туризма.
  • Стабилизиране на туроператорския бранш чрез учредяване и внедряване на Гаранционен фонд. 
  • Създаване на контролно звено за овладяване на сивия сектор, като предпоставка за справедлива бизнес среда. 
  • Адекватни мерки за оцеляване, подпомагане и компенсации за бранша, в т.ч.  изработване и предлагане на кредитен продукт без обезпечение и на преференциални лихвени нива, който да осигури ликвидни средства на фирмите; преструктуриране на задълженията към банки; цялостна програма за подпомагане на заетостта в сектора, която предполага удължаване на действието на мярката 60/40 поне 2 години и превръщането и в 80/20. 
Работодателите в сектора се надяват на успешен диалог с екипа на бъдещия министър на туризма за разработване, приемане и изпълнение на тези приоритети. „За туроператорите Министерството на туризма и неговата администрация са инструмент, чрез който се води правилна политика и се изгражда здрава бизнес среда за развитието на туристическата индустрия в България. То е звеното, което определя законовия начин на работа и стопира нездравословните практики. Министърът на туризма е фигурата, която трябва да обединява качества като диалогичност, прозорливост и визионерство, чрез които ще се следва политиката за национален приоритет на туризма”, изтъква Павлина Илиева, председател на ОБТ.