Турагенции

Екскурзоводите нападнаха министър Балтова: Не сме получили пари

  13.08.2021 11:57  
Екскурзоводите нападнаха министър Балтова: Не сме получили пари

Обединени лицензирани български екскурзоводи излязоха с позиция във връзка с отпуснатите 1.3 млн. лв. помощи на сдруженията от Министерството на туризма. Те нападнаха министър Стела Балтова и обявиха, че парите не са стигнали все още до самите хора. Екскурзоводите правят следните уточнения и задават въпроси на Стела Балтова и на сдруженията:

1. В първоначалното си изказване г-жа Балтова твърди, че всеки екскурзовод ще получи 2660 лв. безвъзмездно. Към настоящия момент (12август 2021) се оказва, че става въпрос не за безвъзмездни компенсации, каквито получиха представители на различни браншове още през 2020 г, а става въпрос за Проекта за екскурзоводите. Нито един гид не е получил персонален Договор с условия и сума, която ще се изплаща за единица изработен клип/тур по него, както и условия и срок за плащане. Освен това никой не е обявил колко от трите милиона ще бъдат заплатени на екипите за заснемане и редакция. Тоест ние смятаме, че сумата не е реалистична като взимаме предвид неясните разходи за заснемане, командировъчни за екипите  и др.

2. НПО-тата, които обединяват по-малко от половината лицензирани екскурзоводи, знаят за този проект още от края на декември 2020 г. Първоначалният срок за сключване на договори между НПО-тата като бенефициенти по този проект и МТ като възложител беше 31 март 2021. Поради изборите за български Парламент на 4 април тази дата не беше спазена. Не беше спазен и следващият обявен от г-жа Балтова в качеството и на Министър на Туризма в служебното правителство - 15 юни. Договорите бяха подписани на 31  юли 2021. Спазено беше обещанието на министъра да бъде наредена и сума в размер на 50% от общата сума по този Проект - на 12 август МТ излезе с тази новина на интернет страницата си. Ние, Обединени Лицензирани Български Екскурзоводи, доста от нас членуващи в тези НПО, питаме - Колко време е необходимо на НПО-тата да изготвят договорите, които трябва да бъдат сключени с нас?! Сякаш необходимостта от такива договори ги изненада така, както всяка зима сме изненадани, че вали сняг!

3. Тъй като Проектът не представлява дългосрочна заетост, а е изпълнение на определен вид възложена работа на граждански договор, продължава да стои въпроса с осигуряване на заетост на екскурзоводите. Работи ли се по предложенията на Обединени Български Лицензирани Екскурзоводи в тази насока? Предоставихме списък с подобни предложения още в средата на месец юни 2021 на среща с Министъра на туризма и други експерти от същото министерство.

4. Как настоящото служебно правителство предвижда да компенсира екскурзоводите в случай на съвсем реално бъдещо затваряне, за което прогнозират всички за следващите 2 седмици, поради това ,че отново няма да ни бъде разрешено да работим?

5. Понеже МТ е страна по Договора за Проекта касаещ екскурзоводите, молим за съдействие  да получим разяснение по проблемите на проекта. За момента няма яснота и на всичките ни писмени въпроси от НПО се отговаря неясно. За нас са важни  условията, изискванията касаещи  изработката и сроковете на заплащане.  В момента от нас се искат разработени материали, а дори нямаме договори или яснота колко ще се заплаща за труда ни.
И в момента въпреки всичкия шум в медиите, екскурзоводите от началото на пандемията не са получили и стотинка помощ. Ситуацията в бранша става все по критична.