Транспорт

Асоциацията на българските авиокомпании поиска преразглеждане на текстовете в закона за бюджета

  15.09.2021 16:44  
Асоциацията на българските авиокомпании поиска преразглеждане на текстовете в закона за бюджета

Текстове в закона за държавния бюджет да бъдат преразгледани настояват от Асоциацията на българските авиокомпании (АБА) в писмо във връзка с антикризисни мерки, отнасящи се до въздушните превозвачи, залегнали в последната актуализация на бюджета (чл. 109). Писмото е адресирано до президента, председателя на парламента, премиера, финансовия министър, министъра на транспорта и председателя на Асоциацията на индустриални капитал в България, съобщиха от АБА.

Предлаганите в актуализацията решения нямат нищо общо с противоепидемичните икономически мерки и фактически нито една от авиокомпаниите няма да получи финансова подкрепа поради загуби, предизвикани от COVID пандемията. В тази връзка настояваме новите текстове в закона за държавния бюджет да бъдат преразгледани, защото те не отговарят на целите на търсената държавна подкрепа. Тъй като това е явна несправедливост - помощта се гласува за всички авиокомпании, а е очевидно, че тя в изпълнение на вече утвърденият чл. 109 няма да изпълни своята цел, предлагаме да се въведе мораториум по чл. 109, ал. 2, и извънредно (при действащо ново Народно събрание) или при разглеждане на бюджета за следващата година текстът на този член да бъде коригиран, посочват от АБА.

В писмото се отбелязва, че в резултат на продължаващата пандемия авиационният сектор се оказа един от най-силно засегнатите сектори на икономиката. АБА в продължение на целия период до днес защитава пред всички институции тезата, че продължителна COVID криза ще постави българския авиационен бранш във фактическо състояние на невъзможност да покрива постоянните си разходи и да бъде конкурентен на подпомогнатите от държавите си авиосектори в другите европейски страни. На базата информация за подготвянето от правителството на предложение за подпомагане на авиокомпаниите, нашите експерти, заедно с експерти на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Гражданска въздухоплавателна администрация, разработиха, единодушно приеха и представиха на институциите ясни критерии за формирането и разпределянето на такава помощ на авиокомпаниите, вземайки в предвид и опита на другите европейски страни. След приемането на актуализацията на бюджета, бяха направени официални коментари и медиите огласиха новината, че е прието предложението за подпомагане на авиопревозвачите с 60 млн. лева.

Информацията за настъпили промени в окончателния текст на законопроекта за държавния бюджет, които все още не са официално публикувани, разтревожиха всички български авиокомпании. За голяма наша изненада и разочарование, научаваме, че в последния момент са направени корекции, фундаментално различни от предложените от АБА, и които промени се отнасят до задължения, възникнали през една от силните за авиацията - 2019 година, посочват от асоциацията. През тази година нашата гражданска авиация успешно се справяше с икономическите предизвикателства и авиокомпаниите покриваха своевременно своите задължения.

В този смисъл би било странно задължения, възникнали и непокрити преди настъпването на COVID кризата да бъдат обект, и то единствен, на подпомагане с мерки, предвидени в антикризисната актуализация на бюджета, отбелязват още от организацията.