Новини Хотели

БХРА: Протестът на туристическия бизнес не е политически

  20.09.2021 16:16  
БХРА: Протестът на туристическия бизнес не е политически

Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) категорично се противопоставя на опитите да се придаде политическа окраска на предприетите през последните дни действия в защита на туризма в България. В качеството си на единствен пълноправен член на Европейската асоциация на хотели, ресторанти, барове и кафенета (ХОТРЕК), съосновател и член на Алианса на туристическата индустрия в България (АТИБ), участник в Националния щаб за спасение на туризма в България (НЩСТБ) от национално представената органицазия с 36 регионални структури са категорични, че предприетите протестни действия на туристическия бизнес имат единствено икономически и браншови искания.

Предприетите от БХРА и туристическия сектор действия са в унисон с основните цели и задачи, които бяха записани в Меморандума, между двете най-големи обединения в туризма – АТИБ и Конфедерацията на българския туристически бизнес (КБТБ).

От туристическия бизнес са категорични, че при доказана необходимост от рестрикции, породени от налагане на здравни мерки, които ограничават дейността им е задължително паралелно с това да се предприемат и икономически мерки за обезщетение на фирмите, служителите и самонаетите лица и за компенсации с цел съхраняване на работните места в туристическия сектор като структуроопределящ отрасъл за българската икономика.

При въвеждане на ограничителни мерки от страна на компетентните държавни органи, те следва да бъдат общовалидни и задължителни за всички стопански дейности, които пораждат условия за разпространението на КОВИД-19, категорични са от туристическия бизнес. Недопустимо е ограничителните мерки винаги да се най-строги и да се налагат първо на компаниите от туристическия сектор, категорични са от АТИБ и КБТБ в меморандума.

Тежестта по превенция срещу разпространение на КОВИД-19 следва да се разпределя справедливо и реципрочно, като туризмът не следва да бъде отрасълът, който който да понася основната тежест, подчертават от бизнеса. Затова при влошаване на епидемиологичната обстановка, която изисква налагане на мерки, свързани с ограничаване на голямото струпване на хора, трябва да се затварят всички търговски обекти, с изключение на здравни заведения, аптеки и магазини за хранителни стоки, предлагат от бизнеса

Извършването на търговска дейност да не се обвързва със задължителна ваксинация, освен ако тя не се въведе като такава с нормативен акт, настояват още от туристическия бранш.

Като при налагане на регионални мерки, за тях да бъдат предвидени същите компенсации, като за мерките, наложени в цялата страна.

В подписания меморандум от АТИБ и КБТБ настояват още всички размери и срокове по обезщетенията задължително да бъдат съгласувани между Националния координационен щаб и централната изпълнителна власти, преди каквото и да е въвеждане на ограничителни мерки от властите.

Бизнесът настояват компетентните държавни органи в спешен порядък да съдействат за въвеждането на регулация за определяне на обоснована и поносима цена на тока за бизнеса. Апелират за санкциониране на безхаберието при регулиране на пазара на електроенергия и на търговската спекулация с електроенергия. Тъй като тези условия правят българския туристически продукт, създаден от хотелиери, ресторантьори и други фирми с туристически услуги, неконкурентноспособен.

От туристическият сектор искат намалената данъчна ставка от 9 на сто за заведения, кетъринг и всички останали дейности в туризма, за които тя изтича в края на 2021 г, да остане действаща за неограничен период от време като антикризисна мярка, каквото е и европейската практика.

От бизнеса настояват и за предприемане на действия за решаване и на други важни, приоритетни и кризисни въпроси, касаещи запазването и развитието на туризма в България, като националната реклама, концесиите на плажовете и ски пистите, сезонните работници и др.

В сектор туризъм работят хиляди хора с различни политически разбирания и ориентация, но обединени от една основа цел – осигуряване на благоприятна бизнес среда за развитие на туризма в България, запазване на работните места и гарантиране на основното право на труд, подчертават от БХРА. Затова от организацията призовават политическите партии да проявят уважение към аполитичността на исканията и да не правят опити да се възползват от предприетите от протестни действия.