Събития

Възстановена е екопътеката до Стобските пирамиди

  21.09.2021 10:12  
Възстановена е екопътеката до Стобските пирамиди

Екопътеката до Стобските пирамиди е възстановена, съобщават от Югозападно държавно предприятие.

Вече приключват възстановителните дейности на архитектурните елементи и укрепителните съоръжения на екопътека „Стобски пирамиди” в местността Кулски рид край кочериновското село Стоб. За по-малко от два месеца служителите на Държавно горско стопанство „Рилски манастир”, на чиято територия се намира уникалният природен феномен, са свършили много работа.

Като начало са започнали с почистване на екопътеката от боклуци, оставени от недобросъвестни посетители. Изградени са нови 180 метра предпазни парапети, които са обработени с естествени масла като защита от неблагоприятните атмосферни условия, а в основата си са бетонирани и опасните за посетителите участъци и са монтирани дървени укрепления в хармония с природата, които едновременно с това предпазват и почвата от ерозионни процеси. 

Остава да бъде завършен информационният посетителски център в началото на природната забележителност, който ще е от дърво. Възстановяването на екопътеката до Стобските пирамиди се извършва със средства от стопанската дейност на горското стопанство и с труда на горските служители. Всички дейности по благоустрояване на трасето до една от емблемите на Югозападна България са извършени като е използвана животинска тяга – с коне са доставяни необходимите строителни материали.