Новини

Министерството на туризма ще харчи 7.3 млн. за нова администрация

  21.09.2021 17:52  
Министерството на туризма ще харчи 7.3 млн. за нова администрация

Министерството на туризма е пуснало предложение за промени в Закона за туризма, които касаят Организациите за управление на туристическите райони (ОУТР). Това видя TravelNews от поправките, които са качени за обществено обсъждане. В страната са определени 9 организации за управления на туристическите райони - Бургаски черноморски туристически район, Варненски черноморски туристически район, Дунавски туристически район, Рило-Пирински туристически район, Туристически район „Родопи“, Софийски туристически район, Старопланински туристически район, Тракийски туристически район и Туристически район „Долината на розите“.

Министерството предлага бюджет от 7 376 000 лв. за издръжката на администрациите им на година, показва оценката. Той трябва да бъде предвиден в държавния бюджет и да бъде разпреден към ведомството. Средно издръжката на една организация ще бъде около 800 000 лв. на година. Най-големи средства трябват за морските и за софийския– по 984 000 лв. на район. Разходите за заплати ще бъдат по 102 000 лв. на организация. Предвижда се да бъдат наети изпълнителен директор с възнаграждение около 2500 лв. на месец, административен секретар, експерт „програми и проекти“ и експерт „маркетинг“ със заплати по 2000 лв. на месец. Отделно ще има по 54 000 лв. разходи за издръжка на офисите за наеми, техническо обезпечаване и за закупуване по един автомобил на район в рамките на 36 000 лв.

ОУТР ще харчат между 473 000 лв. и 828 000 лв. на година за маргетингова стратегия, в която влизат поддържка на интернет сайт, заснемане на снимки, видеа, изготвяне на рекламни материали и проучвания. За реклама ще дават между 230 000 и 500 000 лв., които ще отиват за радиостанции, телевизии,, интернет сайтове, печатни издания, билбордове и инфлуенсъри. За събития ще трябват между 90 000 и 135 000 лв., а за пиар услуги между 60 000 и 100 000 лв. на район.

Предложен бюджет от МТ

Туристическият бранш е изненадан от предложенията и предвидените бюджети, и разходи. Според представителите на бизнеса ОУТР ще бъдат едни раздути бъдещи администрации и без никаква реална ефективност за туризма.

Съгласно Закона за туризма, територията на страната е разделена на обособени територии - туристически райони, с цел формиране на регионални туристически продукти и осъществяване на регионален маркетинг. Всеки район се управлява от Организация за управление на туристическия район (ОУТР). Това са юридически лица, които се регистрират по реда на Закона за туризма. Те са доброволни организации, които чрез взаимопомощ и сътрудничество в интерес на членовете си и в обществен интерес извършват дейности, свързани с формиране на регионални туристически продукти и осъществяване на регионален маркетинг и реклама. В ОУТР могат да членуват областни администрации, общини, туристически сдружения, вписани в Националния туристически регистър, търговски дружества, научни организации, институти и училища в областта на туризма, сдружения на потребителите, и други организации, институции, чието седалище или място за извършване на дейността е на територията на туристическия район, национални, общински и регионални музеи, национални и природни паркове.

Според мотивите на Министерството на туризма за промените в Закона за туризма, след проведени редица срещи се е достигнало до становище, че са необходими поправки в частта управление на туристическите райони. В мотивите се обяснява, че трябва да бъдат уточнени предмет на дейност, учредяване и устройство на ОУТР. Концепцията за туристическото райониране беше приета преди 6 години и към този момент се отчита необходимостта организациите да придобият административен капацитет, с оглед кандидатстването по различни програми. Промените дават възможност районите да бъдат „самостоятелна единица“, да участват като бенефициент по различни програми, както и възможно финансиране, необходимо за осъществяване на дейностите му.

Предложените промени в Законопроекта целят ОУТР да придобие повече самостоятелност от една типична правителствена организация и да бъде самостоятелна организация, която да си партнира с Министерството на туризма. На обектите ще се даде възможност да извършват допълнителна стопанска дейност, свързана с целите им. В поправките е посочено още, че се предоставя възможност ОУТР да има клонове. Предоставя се възможност организацията освен лого и слоган, да има, и възможност да разработи интернет-страница на туристическия район. Организацията ще може да оказва контрол за състоянието на маршрутите за пешеходен туризъм и за планинско колоездене на територията на съответния район.

Поправките в Закона за туризма трябва да бъдат внесени и одобрени от Министерския съвет и след това да бъдат гласувани от бъдещото Народно събрание.

Мирослав ИвановАнкета

Къде искате да пътувате през 2022 г.?


Резултати