Заведения

Столична община ще подкрепи бизнеса с нови мерки

  01.10.2021 11:58  
Столична община ще подкрепи бизнеса с нови мерки

    Вследствие на разговори на представители на Българската асоциация на заведенията и Сдружението на заведенията в България с кмета на София Йорданка Фандъкова и общински съветници, бе приет пети пакет от мерки в подкрепа на бизнеса на територията на Столичната община.  
Част от предвидените облекчения са:
1.    Пълно освобождаване от задължението за заплащане на наем или обезщетение за ползване:
-    За наематели или ползватели по договори, сключени с кмета на СО/районни кметове/общински фирми;
-    При условие, че са преустановили изцяло дейността си.
2.    Намаляване на дължимите обезщетения или наемни вноски за наематели или ползватели, които имат спад в оборота, като отстъпката е диференцирана:
-    При спад в оборота над 50% в сравнение със същия период на 2019 г., отстъпката е 50%;
-    При спад в оборота между 20% и 50% в сравнение със същия период на 2019 г., отстъпката е 20%.
3.    50% фиксирана отстъпка от таксата „тротоарно право“ за разполагане на маси и столове за консумация на открито.
Мерките бяха приети на заседанието на Столичния общински съвет на 9 септември 2021 г.
Благодарим на ръководството на СО и общинските съветници за подкрепата към бизнеса.