Видео

Тенденцията с чартърите ще започне да затихва

  13.10.2021 15:30  

казва Дарина Стефанова, собственик и управител на туроператора "Планет" в интервю пред Мирослав Иванов от TravelNews