Анализи

Новите ограничителни мерки в София влизат в сила от днес

  14.10.2021 09:54  
Новите ограничителни мерки в София влизат в сила от днес

Новите ограничителни противоепидемични мерки в София с цел ограничаване разпространението на COVID-19 влизат в сила днес, 14 октомври.

Спират се присъствените групови извънкласни дейности и занимания и присъствените занятия в езикови, образователни центрове, занимални и др., организирани от юридически и физически лица. Преустановяват се присъствените занимания в центрове за подкрепа на личностното развитие.

При увеличаване на заболеваемостта училищните директори имат за задача да организират онлайн обучение на ротационен принцип.

Няма да се провеждат присъствено конгреси, конференции, семинари, изложения и др.

Театри и кина ще работят при 30% капацитет. Същото се отнася за концертите и занятията от танцовото, творческото и музикалното изкуство. Зрителите трябва да седят най-малко през седалка и при дистанция от 1.5 м. Задължително е да са с маски.

В музеи и галерии ще се пуска по един човек на 8 кв. м. Маските са задължителни за посетителите и персонала.

Спортните мероприятия на закрито ще са без публика.

Спират се посещенията в центрове, школи и други обекти за танцово и музикално изкуство.

Няма да се провеждат екскурзии с организиран транспорт и груповите посещения на туристически обекти.

Малолетни и непълнолетни могат да влизат в молове само с родителите си, с настойник или друг пълнолетен.

Забранява се провеждането на тимбилдинги и други организирани групови мероприятия в трудови колективи.

Конкурси и изпити се допуска при използване на до 30% от капацитета на помещението, не повече от 30 участници, спазване на 1.5 м дистанция и носене на маски.

Забранява се провеждането на празненства, събори, фестивали.

Заведенията за хранене, казина и игрални зали ще работят с клиенти от 7 до 23 ч. Изисква се отстояние от 1.5 м. между облегалките на столовете на съседните маси, допускане на не повече от 6 души на маса и носене на маски от персонала.

На кръщенета и сватби се допускат не-повече от 15 души на закрито и 25 на открито.

Фитнес центровете ще работят с 30% капацитет, физическа дистанция от най-малко 1.5 м. Персоналът трябва да носи маски.

Посещенията в спортни зали и клубове, плувни басейни и комплекси се допускат само за индивидуални спортове при 30% от капацитета им и дистанция от най-малко 1.5 м. Провеждането на колективни спортове на закрито се преустановява, с изключение на тренировки и състезания за картотекирани състезатели професионалисти.

Посещенията в балнеолечебни (медикъл СПА) центрове, СПА центрове, уелнес центрове и таласотерапевтични центрове се допуска при 30% от капацитета, дистанция от най-малко 1.5 м., носене на маски при услуги, допускащи тяхната употреба.

На всички пазари, тържища и базари се създава организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от най-малко 1.5 м. между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.

Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите и чиято дейност не е преустановена с настоящата заповед, създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 3 кв. м. 20.

Всички работодатели да организират работния процес от дистанция, където е възможно, изискват мерките. Когато е невъзможно, да осигурят засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в това число филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена и недопускане на хора със симптоми на остри заразни заболявания.

Маските в закрити обществени места са задължителни. Изключение се допуска за клиентите в заведенията, спортуващите на открито и закрито; участниците в конференции по време на изказванията си, водещите и гостите в тв предавания, когато са на разстояние 1.5 м, както и когато се изолират един от друг с плексигласова преграда.

Преустановяват се свижданията в лечебни заведения.

В специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни не се допускат посещения на външни лица.

Въведените противоепидемични мерки ограничаващи възможността за използване на капацитета на помещенията (местата) на обектите, съответно мероприятията и броят на допусканите лица в съответните помещения и часовия интервал от 7,00 ч. до 23,00 ч., може да не се прилагат при следните условия:

а) 100% от персонала в съответния обект/зает с мероприятието е ваксиниран или преболедувал COVID-19, или разполага с отрицателен резултат от проведено преди влизане в обекта/мероприятието изследване, удостоверено с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване и

б) ръководителят на обекта/организаторът на мероприятието е взел решение и е създал необходимата организация за допускане в обекта, съответно на мероприятието само на лица, които са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни документи за ваксинация или за преболедуване или представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта/мероприятието PCR изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19, или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието), удостоверено чрез валиден документ.

Ръководителите на тези обекти, съответно организаторите на мероприятията в тях, предварително уведомяват за взетото решение Столична РЗИ.