Събития

Партия на ЗЕЛЕНИТЕ обясни зеления преход

  29.10.2021 13:58  
Партия на ЗЕЛЕНИТЕ обясни зеления преход

Съдържание от Партия на ЗЕЛЕНИТЕ

Решението на ЕС за превръщане на Европа в първия неутрален по отношение на климата континент в света до 2050 г. е свързано с прехода към устойчива зелена икономика. Европейският зелен пакт (не зелена сделка) е пътна карта с ключови политики,насочен към това да превърне климатичните, екологичните и природни ресурсни предизвикателства във възможности за природосъобразеност във всички сфери. Мерките включват значително намаляване на вредните емисии, инвестиране в авангардни научни изследвания и иновации за опазване на околната среда в Европа. Подкрепен от инвестиции в екологични технологии, устойчиви решения и нови предприятия, Европейският зелен пакт (ЕЗП) цели да изиграе ролята на нова стратегия за растеж на ЕС.  

Пътната карта (ЕЗП) предвижда действия в следните основни направления така както ги е формулирал:  

  • Чиста енергияВъзможности за алтернативни, по-чисти източници на енергия; 
  • Устойчива промишленостНачини за гарантиране на по-устойчиви, съобразени в по-голяма степен с околната среда производствени цикли; 
  • Устойчива мобилностНасърчаване на използването на по-устойчиви транспортни средства; 
  • Устойчиво земеделиеУстойчивост в селското стопанство и селските райони на ЕС благодарение на общата селскостопанска политика (ОСП); 
  • От фермата до трапезатаНачини за осигуряване на по-устойчива хранителна верига. 
  • Биоразнообразие. Мерки за защита на нашата крехка екосистема; 
  • Устойчиво строителство. Необходимост от по-чист и енергоспестяващ строителен сектор; 
  • Премахване на замърсяванетоМерки за бързо и ефикасно намаляване на замърсяването; 
  • Климатични действияДа направим климата на ЕС неутрален до 2050 г. (Декарбонизация). 

Основни финансови механизми са: План за инвестиции към Европейския зелен пакт и Механизъм за справедлив преход.  

Финансови средства са заложени и като процентни квоти за „зелен преход” (%-ти) в:  

Европейският зелен пакт предвижда преходът да е справедлив и приобщаващ за всички. В тази връзка, ЕС планира да предостави целева финансова подкрепа и техническа помощ, за да помогне на хората, предприятията и регионите, които са най-силно засегнати от прехода към екологосъобразна декарбонизирана икономика. Това основно ще става чрез механизма за справедлив преход, който ще помогне за мобилизирането на най-малко 100 млрд. евро за периода 2021—2027 г. в най-засегнатите региони. (Само за сведение: България все още не се е присъединила към този Механизъм, докато Германия, Полша и още пет страни вече ползват средства от него по проекти за преход)  

Тези кратки бележки „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ” публикува в отговор на небивалиците, които битуват в общественото и медииното пространство за същността и съдържанието на Европейския зелен пакт (зелена сделка за търгашите,усвояващи Европари). За да се разбере, че това не е приумица на някъкви си „зелени” човечета, а обективно необходими действия за спасяване на природата, а следователно и на живота на планатата Земя. Те сега, може да не са най-точно формулирани и планирани, но в процеса на тяхното реализиране те  ще бъдат оптимизирани и съобразявани с развитието на нуката и технологиите. 

Купуването и продаването на гласове е престъпление!