Хотели

Над 35% ръст има на приходите от нощувки през септември

  10.11.2021 12:02  
Над 35% ръст има на приходите от нощувки през септември

През септември 2021 г., по време на продължаващата епидемична обстановка в страната, са функционирали 2 612 обекта с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Това показват данните на Националния статистически институт.

Броят на стаите в тях е 114.1 хил., а на леглата - 255.6 хиляди. В сравнение със септември 2020 г., общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 0.9%, а броят на леглата в тях - с 12.5%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през септември 2021 г., е 2 023.7 хил., или с 13.2% повече, в сравнение със същия месец на предходната година. Чуждите граждани са реализирали 1 014.5 хил. нощувки, а българските - 1 009.2 хиляди.

През септември 2021 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 80.6% от общия брой нощувки на чужди граждани и 42.7% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 14.8% от нощувките на чужди граждани и 26.9% - на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 4.6 и 30.4%.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през септември 2021 г. се увеличава с 4.5%, в сравнение със същия месец на 2020 г. и достига 620.0 хиляди. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през септември 2021 г., са 387.1 хил. и са реализирали средно по 2.6 нощувки. Чуждите граждани са 232.9 хил. и са реализирали средно по 4.4 нощувки, като 76.0% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през септември 2021 г. е 27.4%, като се увеличава с 0.1 процентен пункт, в сравнение със септември 2020 г. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 34.6%, следват местата за настаняване с 3 звезди - 23.7%, и с 1 и 2 звезди - 17.8%.

Приходите от нощувки през септември 2021 г. се увеличават с 35.1%, в сравнение със септември 2020 г., и достигат 119.1 млн. лв., като 70.1 млн. лв. са от чужди граждани, а 49.0 млн. лв. - от български граждани.