Събития

Партия на ЗЕЛЕНИТЕ представи своите приоритети

  12.11.2021 17:34  
Партия на ЗЕЛЕНИТЕ представи своите приоритети

Съдържание от Партия на ЗЕЛЕНИТЕ 

Партия на ЗЕЛЕНИТЕ, която участва самостоятелно на изборите за Народно събрание, представи своите приоритети за управление на България под надслов „Коренна промяна – не подмяна“. Основното послание е да опазим българската природа като основа на здравословен начин на живот и „зелена икономика”, заяви Владимир Николов, председател на партията. Затова той призова да се гласува за тях с номер 35 в бюлетината. Ето и самите приоритети: 

 1. Зелена икономика – природосъобразени индустрия, селско стопанство, енергетика, транспорт, туризъм, урбанизъм и инфраструктура, опазващи природата и нейните ресурси;
   
 2. Заменяме корумпирания неолиберален икономически модел със съвременен класически държавно-монополистичен капитализъм като в Дания, Швеция, Нидерландия, и др.; 
   
 3. Връщаме държавата в икономиката и нейното регулиране като собственик, регулатор и оператор на банки, производствени и търговски предприятия;  
   
 4. Незабавно строим АЕЦ „Белене и започваме процедура за разширяване на АЕЦ „Козлодуй” – изцяло държавна собственост; 
   
 5. Преференции за едрия български национален капитал за инвестиране в страната. (Няма чужд инвеститор, който да си влага парите, за да печели България, а не той самият); 
   
 6. Създаваме нормални икономически условия, опростени и не променящи се правила за развитието и съществуването на дребния и среден бизнес; 
   
 7. Създаваме държавни целеви инвестиционни фондове за иновативни производства и за развитие на селското стопанство; 
   
 8. Интензивно да развием българската икономика и производство - високотехнологични и устойчиви/природосъобразени/ индустриално и селско стопанско; 
   
 9. Възраждаме селскостопанското производство, главно във фамилни и кооперативни форми с близка цел 100% задоволяване на хранителната верига в България със собствено производство и последващ износ; 
   
 10. България – зона, свободна от ГМО. Забраняваме производството и предлагането на генно модифицираните храни, посевни и посадъчни материали, фуражи и добавки в животновъдството, птицевъдството и рибарството;   
   
 11. Неотменима забрана за продажбата на българска земя на чужденци, с изключение на земята на жилищни и вилни имоти; 
   
 12. Минимизираме „изкуственото” посредничество между производителите и потребителите 
   
 13. Започваме ускорен преход към политически модел, базиран на пряката демокрация и децентрализация на властта; 
   
 14. Организираме диалог за разработване и обединяване на нацията около Национална доктрина за Националния идеал, националните цели и интереси;  
   
 15. Управляваме държавата и държавната собственост – научно, професионално и национално отговорно;  
   
 16. Реабилитираме планирането (дългосрочно, средносрочно и текущо) и контролът (превантивен, текущ и по резултати) в управлението; 
   
 17. Изграждаме компетентна, деполитизирана и прозрачна публична администрация, надеждно защитена от „калинки” и политически „кадрови кадрили”. 
   
 18. Провеждаме Външна политика, изградена върху Националната доктрина,  Българския Национален Идеал и националните интереси; 
   
 19. Реализиране на социални политики, гарантиращи живота, здравето, правото на труд/прехраната, продължаването на рода и нацията, спокойни и безгрижни старини; 
   
 20. Осигуряваме на правоохранителната подсистема – Съд, Прокуратура, Следствие, МВР, ДАНС реално деполитизиране и освобождаване от политически слугинаж и корупция;  
   
 21. Управление на държавната и общинска администрация от професионалисти и гарантирано със Закон невмешателство в тяхната дейност при строг обществен и парламентарен контрол.  
   
 22. Изграждаме социална система  за преразпределение на обществените блага в съответствие с принципа на социалната справедливост, в интерес на всички граждани;  
   
 23. Създаваме „Държавно-обществена система”  за възпитаване и утвърждаване на морално-етичните ценности, съхраняване и развитие на националните добродетели, духовност и култура. 
   
 24. Изграждаме система за Национална сигурност, гарантираща националния суверенитет; икономическата, външно и вътрешно политическата сигурност; достатъчност на въоръжените сили; социалния мир, обществения ред и сигурност; толерантни етнически и религиозни отношения; екологична сигурност, киберсигурност и др. елементи; 
   
 25. Изграждаме система за Национална сигурност, гарантираща реализирането на Националните доктрина, идеал и интереси; съкратен вариант 
   
 26.  Разтрогваме концесиите за жълти стотинки; 
   
 27.  Гарантираме  достъп до образование, включително и висше, което да не зависи от джоба на родителите; 
   
 28. Работим за здравеопазване, което е социална функция на държавата, а не е търговска дейност. Здравето не е стока, а право на човека! 
   
 29. Въвеждаме данъчно облагане на замърсителите на околната среда; (освен нормативно предвидените глоби и административни наказания) 
   
 30. Надеждно затваряме кранчетата на корупцията за източване на държавния бюджет. ( в обществените поръчки; укриване на данъци и източване на ДДС; митниците, източване на здравната каса; и т.н.) 
   
 31. За превенция и борба с корупцията – Нов ЗаконНов държавен орган и Антикорупционна експертиза на законите и подзаконовите актове.   

 

Коренната промяна е невъзможна без диалог и обединяване около Национална доктрина, която да определи Българския Национален Идеал за статута, ролята и мястото на България в съвременния свят и произтичащите от него Национални интереси и адекватна форма на управление! 

Партия на ЗЕЛЕНИТЕ е с номер 35 в бюлетината! 

Купуването и продаването на гласове е престъпление!