Транспорт

ЕК одобри 20,5 млн. евро държавна помощ за автобусните превозвачи у нас

  16.11.2021 17:08  
ЕК одобри 20,5 млн. евро държавна помощ за автобусните превозвачи у нас

Европейската комисия одобри българска схема в размер на 20,5 милиона евро (40 милиона лева) в подкрепа на автобусните оператори, засегнати от пандемията от коронавирус и ограничителните мерки, които българското правителство трябваше да приложи, за да ограничи разпространението на вируса. Мярката беше одобрена съгласно Временната рамка за държавна помощ, съобщават от Брюксел.

Публичното подпомагане в рамките на схемата ще бъде под формата на преки безвъзмездни средства. Мярката ще бъде отворена за лицензирани автобусни превозвачи, които са отчели приходи от дейността по автобусен превоз на пътници на стойност над 15 000 евро (30 000 лева) през 2019 г. Освен това, за да бъдат допустими за подпомагане, автобусните оператори трябва да са претърпели спад на оборота с най-малко 20% през всеки три месеца на 2021 г. в сравнение със съответните месеци през 2019 г., както и спад на приходите през 2020 г. в сравнение с 2019 г. Размерът на помощта за всеки бенефициер ще бъде до 8% от нетните му приходи от транспортни дейности, отчетени през 2019 г.

ЕК е установила, че българската схема отговаря на условията, посочени във Временната рамка. Помощта няма да надвишава 1,8 милиона евро на предприятие и ще бъде предоставена не по-късно от 31 декември 2021 г.

Освен това Комисията е стигнала до заключението, че мярката е необходима, подходяща и пропорционална за преодоляването на сериозни затруднения в икономиката на държава членка в съответствие с член 107, параграф 3, буква б) от ДФЕС и условията, определени във Временната рамка, заради което одобрява тази държавната помощ.