Видео

Българите се завръщат в Тайланд

  17.11.2021 18:16  

казва почетният консул на Кралство Тайланд у нас Виктор Меламед в интервю пред Мирослав Иванов