Новини Турагенции

Туроператорите са притеснени от забавянето на програмите за подпомагане от Балтова

  23.11.2021 11:27  
Туроператорите са притеснени от забавянето на програмите за подпомагане от Балтова

Сдружението на туроператорите и туристическите агенти „Обединение Бъдеще за туризма“ (ОБТ) изпрати отворено писмо до премиера Стефан Янев, министъра на финансите Валери Белчев и министъра на туризма Стела Балтова във връзка със забавянето на програмите за подпомагане на бранша от Министерството на туризма. Писмото е подписано от председателя на организацията Павлина Илиева и беше разпространено до медиите. Туроператорите настояват за спешно отваряне на процедурата за неусвоените за туризма средства, заложени в Бюджет 2021 с направената на 16.09.2021 г. актуализация. 

Ето и цялото писмо: 

„В качеството ми на председател на Управителния съвет на Сдружение на туроператорите и туристическите агенти „Обединение Бъдеще за туризма“ се обръщам към Вас с въпроси, отнасящи се до продължаващото вече месеци забавяне на така необходимите мерки за подкрепа на туроператорите и туристическите агенти в условията на продължаващата вече две години ковид криза, чийто край у нас все още не се вижда. 

На 16.09.2021 г. Народното събрание актуализира Бюджет 2021, където са предвидени 70 млн. лева за подпомагане на сектор „Туризъм“ – най-пострадалият от ковид пандемията и ограничителните мерки, свързани в нея. Тези 70 млн. лева в бюджета са разпределени на две части по 30 млн. лв. – за едната има описана схема в самата актуализация, за другата няма, 6 млн. лв. за българските туроператори, с които да се издължат на клиентите си, които не са пътували, поради ковид епидемията, и 4 млн. лв. – за екскурзоводи. Малко след приемането на актуализацията министър Балтова покани всички браншови организации на среща в Министерство на туризма, на която тя и екипът й заявиха, че програма може да стартира само за едната сума от 30 милиона – тази, за която има описана схема в актуализацията. По думите й правни пречки ще забавят разпределянето на останалите 40 милиона, но тя и екипът й поеха ангажимент да работят с Министерство на финансите за отстраняването им. Мина повече от месец без никакво реално развитие по този казус и на 26.10.2021 г. четирите най-големи туроператорски организации излязоха на протест пред Министерство на туризма. Тогава министър Балтова и екипът й ни поканиха отново на среща, на която обясниха, че е намерен начин да стартират програми и за останалите 30 млн. за ликвидност + 6 млн. за възстановяване на предплати на клиенти. Нещо повече – официално потвърждение получихме и по електронната поща на Обединение „Бъдеще за туризма“. В него детайлно бяха описани схемите, които ние одобрихме. 

За съжаление не последва никакво развитие по тези две схеми, а знаемдобре, че тези средства, заложени в Бюджет 2021 г., ако не бъдат усвоени до края на календарната година, ще бъдат върнати обратно в бюджета. Това, което имаме като информация от Министерство на туризма, с което сме в контакт, е, че схемите са в процес на одобрение от Министерство на 

финансите. Въпросното одобрение се бави седмици, а време за отваряне на процедура почти не остана. Към министър Белчев сме изпратили официално писмо на 11.11.2021 г. без отговор досега. 

Аз, както и членовете на Сдружение на туроператорите и туристическитеагенти „Обединение Бъдеще за туризма“, най-голямото професионално сдружение на туроператори и туристически агенти в България, считаме, че пропускането на шанса да се усвоят средства, предоставени и гласувани специално за оздравяване на един от най-пострадалите и най-ефективните сектори на българската икономика, би бил абсолютен провал от страна на действащото правителство и настояваме да бъдат предприети спешни действия, за да не се случи това. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМ ГОСПОДИН МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ, 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР НА ТУРИЗМА, 

Бихме искали да знаем кога ще бъдат открити процедурите заподпомагане, както и да изразим притеснението си дали изобщо ще се случи това при положение, че сроковете са изключително кратки, а прогресът до момента е нулев. Както вече неколкократно сме описвали, ситуацията на българските туроператори и туристически агенти е изключително тежка и множество фирми се нуждаят от това обещано и гласувано за тях подпомагане, за да оцелеят. Освен натрупаните и неразрешени след безброй срещи и поети ангажименти проблеми, произлизащи изцяло от ситуацията в нашата страна, други страни, като например Австрия и Белгия, вече обявиха нови локдауни, което неминуемо води до поредния трус в редиците на онези, които оперират по дестинации в чужбина. По всичко личи, че и следващите месеци няма да бъдат леки за нас.  

Настоятелно Ви молим, господин Янев, господин Белчев и госпожо Балтова, да приемете сериозно нашите искания – ние сме най-пострадалият сектор от икономиката, чиято дейност беше забранена до 30.04.2021, и оттогава работи спорадично и в изключително тежки условия. И на този фон няма фалити на туроператори. Наложително е подкрепата за нас да продължи до рестарта, за да има смисъл от положените досега усилия. Обръщаме внимание, че преди пандемията туризмът даваше 12% от БВП на страната и осигуряваше около 11% от заетостта в България. През 2019 г. приходите от входящ туризъм са 3.7 млрд. евро, а от изходящ – 1.5 млрд. евро или общо около 5.2 млрд. евро. БВП на България за 2019 г. е около 60.7 млрд. евро. Следователно дейността на туроператорите и туристическите агенти по изходящ и входящ туризъм, при около 800 работещи фирми, е осигурила през 2019 г. около 8.55% от БВП на страната.  

Редно е подкрепата за нас и за служителите в нашия отрасъл да продължи до рестарта, за да продължим да работим и да допринасяме за общото икономическо развитие на страната ни“.