Новини Турагенции

Одобрена е помощта и за туроператораторите

  01.12.2021 16:42  
Одобрена е помощта и за туроператораторите

Министерският съвет прие постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2021 г.  Предвижда се  36 000 000 лв. да се изразходват за изплащане на държавни помощи както следва: 30 000 000 лв. за подпомагане на туристическия сектор за компенсиране на загуби, възникнали пряко и/или косвено от ограниченията в дейността на предприятията поради въведените противоепидемични мерки; 6 000 000 лв. на туроператорите за възстановяване на средства от клиенти по нереализирани пътувания вследствие на COVID-19.

Необходимите средства за изпълнение на постановлението ще се осигурят за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи за 2021 г. по централния бюджет в частта за допълващи и компенсиращи мерки във връзка с COVID-19  и други.