Новини Събития

Министерството на културата с извънредни проверки по Коледните базари

  03.12.2021 17:08  
Министерството на културата с извънредни проверки по Коледните базари

Министерството на културата ще прави извънредни проверки по Коледните базари в страната. 

Инспектори на дирекция „Авторско право и сродните му права“ ще следят дали са уредени тези права при озвучаване на съответните обекти или търговски зони с музика, съобщиха от МК. 

Проверката идва, след като вчера организацията на автори и музикални издатели "Музикаутор" сигнализира, че не са заплатени авторските права за ползване на музика на коледните базари в страната. „Подобно отношение към авторите на музика граничи с цинизъм, като се има предвид, че за коледен базар с до 2000 посетители на ден ставката по тарифата на Музикаутор е 75 лева на ден“, коментира изпълнителният директор на организацията Иван Димитров. 
За да повиши разбирането на ползвателите относно уреждането на правата за използване на закриляни обекти на Авторското право и сродните му права, Министерството на културата публикува на своята интернет-страница специален информационен материал, озаглавен „Озвучаване на търговски обекти с музика“. Информационният материал запознава бизнеса, който се озвучава с музика в допълнение към предоставяната услуга, че такова действие, макар и извън обхвата на основната дейност, представлява използване чрез „публично изпълнение“ по см. на Закона за авторското право и сродните му права и следва да се прави след уреждане на съответните права с техните притежатели. 

За улеснение на ползвателите, информационният материал на Министерството на културата съдържа ценни съвети относно начините за уреждане на правата. Това е важно за избягване на недоразумения или въвеждане на ползвателите в заблуждение от недобросъвестни търговци с права, уточняват от МК.