Хотели

Златни пясъци АД прехвърля хотел Морско око гардиън и други имоти в нова фирма

  04.12.2021 17:43  
Златни пясъци АД прехвърля хотел Морско око гардиън и други имоти в нова фирма

Акционерите на „Златни пясъци“ АД са одобрили прехвърлянето на имоти за почти 14,4 млн. лева, включотелно 4-звездния хотел „Морско око Гардън“ и терена с проект за строителство на мястото на съборения "Морско око Бийч", в отделно дружество, създадено съвместно с дъщерно дружество на курорта, пише Investor.bg.

Заради забрана от Комисията по финансов надзор (КФН) обаче акционерите не са обсъждали продажбата на дял от новоучреденото дружество на частен инвеститор. Парите от евентуална такава сделка са щели да се използват за основен ремонт на хотел „Адмирал“ в курортния комплекс, така че не е изключено в бъдеще да се направи нов опит за продажба на дял или на цялата нова компания с апортираните в нея имоти. Ако тя се случи, в портфейла на дружеството ще остане само хотел „Адмирал“, след като „Морско око Бийч“ беше съборен още преди световната финансова криза, за да се строи нов хотел, който проект така и не беше реализиран.

Това се вижда от протокола от извънредното общо събрание на акционерите в „Златни пясъци“ АД, което се е състояло на 2 декември (четвъртък). Документите от заседанието са публикувани на сайта x3news.com.

Акционерите са освободили и двама души от надзорния съвет на дружеството – Маргарита Боянова Барбова и Николай Недков Недков.

Мотиви за създаване на новото дружество

Решение за създаване на новата компания управителният съвет на „Златни пясъци“ е взел през ноември. Тогава ръководството на курорта свиква и извънредното общо събрание на акционерите, тъй като не може еднолично да осъществи апорта заради законови ограничения.

В доклада на управителния съвет, приложен към материалите за общото събрание, се посочва, че продажбата на част от капитала или на целия капитал на това ново дружество би била по-привлекателна за инвеститорите, отколкото развиването на съвместно предприятие с трето лице.

Целта на ръководството е чрез продажба на активи да се съберат пари за финансиране модернизирането на хотел „Адмирал“ в комплекса, така че да се създаде модерен хотелски комплекс от висока категория – 5 звезди, както и да се развие балнеолечебен туризъм с основно преустройство на СПА комплекса и изграждане на оборудване на медицински център. Предвиден е и ремонт на техническата инфраструктура в комплекса.

Курортът няма пари за ремонти

Хотелът „Морско око Бийч“ в комплекса се експлоатира от 1997 г., а „Морско око Гардън“ и „Адмирал“ – съответно от 2004 и 2005 г. През 2008 г. „Морско око Бийч“ беше съборен, за да се строи нов, съвременен хотелски комплекс от висока категория. Точно тогава обаче дойде световната финансова криза.

В доклада на управителния съвет на „Златни пясъци“ се посочва, че кризата е довела до стагнация на пазара на туристически услуги и е повлияла негативно на пазара на имоти и през следващите години курортът не е преодолял напълно последиците. Цените на туристическите услуги на традиционните пазари са останали ниски, като в голяма степен цените се определят и от амортизираната база. Продажби на ваканционни имоти са се осъществявали инцидентно, а приходите от наеми на други имоти така и не са се върнали на нивата отпреди 2008 г. Затова и дружеството е започнало да тегли кредити, за да финансира дейността си.

Затрудненията във финансирането са се отразили негативно и на поддръжката на инфраструктурата в курорта, посочва се още в доклада. Допълнителен натиск върху дружеството оказва пандемията, като през 2020 г. приходите са се понижили над 61% спрямо 2019 г. За сезон 2021 г. има частично наваксване, но приходите пак са по-ниски с над 37% на годишна база, отчитат директорите.

Хотел „Морско око Гардън“ е реализирал малко над 1 млн. лева през 2020 г. и малко над 1,7 млн. лева досега през 2021 г., а „Адмирал“ – под 1 млн. лева за 2020 г. и малко над 2,4 млн. лева т.г. дотук.

Приходите от наеми на дружеството падат от почти 1,5 млн. лева през 2019 г. до малко над 715 хил. лева през 2020 г. и до 480 хил. лева т.г. Затова ръководството търси начин да продава активи.

Имоти за апортиране

В новото дружество ще участват „Златни пясъци“ АД и дъщерното му „Паркстрой – Златни пясъци“ ООД. Предвижда се в новата компания да се прехвърли правото на собственост върху хотел „Морско око Гардън“, земята, върху която е построен, както и съседни имоти, вкл. теренът на съборения „Морско око Бийч“ заедно с проекта за новия хотел, който има разрешение за строеж на сграда с 30 хил. кв.м РЗП.

Балансовата стойност на активите, които „Златни пясъци“ ще прехвърли, е малко под 6,1 млн. лева.

Пазарната цена само на „Морско око гардън“ е за над 13,7 млн. лева, от които почти 2,2 млн. лева е земята под хотела, според доклад на независими оценители.

Целта е да се обединят имотите и да се образува по-голям имот, на който да се постигна по-високи показатели за застрояване.