Анализи Новини

Приходите от нощувки през октомври 2021 г. се увеличават с 11.9%

  10.12.2021 14:38  
Приходите от нощувки през октомври 2021 г. се увеличават с 11.9%

През октомври 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната са функционирали 1 770 обекта с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Това сочи статистика на Националния статистически институт (НСИ). Броят на стаите в тях е 56.4 хил., а на леглата - 116.6 хиляди. В сравнение с октомври 2020 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 0.4%, докато броят на леглата в тях се увеличава - с 5.6%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през октомври
2021 г., е 614.2 хил., или с 1.8% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като е регистрирано намаление при българските граждани - със 7.6%, докато при чуждите граждани има увеличение - с 16.1%. Българските граждани са реализирали 437.4 хил. нощувки, а чуждите - 176.8 хиляди.

През октомври 2021 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 70.7% от общия брой нощувки на чужди граждани и 37.7% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 18.4% от нощувките на чужди граждани и 31.6% - на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 10.9 и 30.7%.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през октомври 2021 г. намалява с 2.6% в сравнение със същия месец на 2020 г. и достига 288.1 хил., като е регистрирано намаление при българските граждани - с 9.9%, докато при чуждите граждани има увеличение - с 29.1%. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през октомври 2021 г., са 216.1 хил. и са реализирали средно по 2.0 нощувки. Чуждите граждани са 72.0 хил. и са реализирали средно по 2.5 нощувки, като 70.1% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през октомври 2021 г. е 17.5%, като намалява с 1.2 процентни пункта в сравнение с октомври 2020 година. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 19.8%, следват местата за настаняване с 3 звезди - 19.4%, и с 1 и 2 звезди - 13.3%.

Приходите от нощувки през октомври 2021 г. се увеличават с 11.9% в сравнение с октомври 2020 г. и достигат 35.5 млн. лева. Регистрирано е увеличение на приходите както от чужди граждани - с 28.4%, така и от български граждани - с 3.7%.