Новини Събития

Стартира конкурс за финансиране на проекти за селски туризъм в Северна България

  11.01.2022 10:02  
Стартира конкурс за финансиране на проекти за селски туризъм в Северна България

Обявява се конкурс за финансиране на проекта за развитие на селски туризъм в Северна България. Той се провежда от фондация "Америка за България" в партньорство с Посолството на Италия, Италианската търговска агенция, фондация "LocalFood.bg/Пендара", сдружение "Деветашко плато" и 'Травентурия" ООД, съобщиха от Фондация "Америка за България". Конкурсът е продължение на усилията на фондацията да подпомогне развитието на Северозападна България и поречието на река Дунае като привлекателни туристически дестинации с активни и жизнени местни общности, запазени традиции и икономически растеж.
Италия е една от страните в Европа с най-развит селски туризъм, който е притегателна сила за милиони туристи годишно от цял свят. фондацията се радва, че ще има възможност да си партнира с Италианското посолство в България, Италианската агенция за търговия и инвестиции и останалите партньори, които ще допринесат с богатия си опит в тази сфера при провеждането на конкурса, се посочва в съобщението.
Одобрените проекти ще получат финансиране до 25 000 лева за дейности, които привличат туристи и развиват местните икономики, като посещения и престой с преживявания във ферми, кулинарни и занаятчийски турове, демонстрации за правене на храни, организиране на регулярни фермерски пазари с местни продукти и др„ както и достъп до опита и добрите практики на партньорските организации в областта на селския туризъм.
Поканата е отворена към кандидати от цялата страна, но задължително условие е проектните предложения да предлагат туристически продукти и преживявания на територията на поне една от следните области в Северна България - Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Плевен, Габрово, Велико Търново, Русе, Търговище, Разград, Шумен, Силистра и Добрич.
Крайният срок за подаване на кандидатури е 15 февруари т.г. чрез страницата на конкурса: https://us4bg.org/bg/rfp-tur-agritourism-2022/. На този адрес могат да бъдат намерени и подробности за процедурата и критериите за кандидатстване. На 19 януари ще се проведе разяснителен уебинар на фейсбук страницата на фондация "Америка за България".