Новини Събития

Премиерът назначи културолога Мариела Модева за зам.-министър на туризма

  11.01.2022 21:27  
Премиерът назначи културолога Мариела Модева за зам.-министър на туризма

Със заповед на министър-председателя Кирил Петков на длъжността заместник-министър на туризма е назначена Мариела Модева. TravelNews първи съобщи за нейната кандидатура. Тя е лично предложение на лидера на БСП Корнелия Нинова. Засега другият зам.-министър на туризма Ирена Георгиева, която е на поста 7 години от времето на бившия министър от ГЕРБ Николина Ангелкова, остава на позицията.

Проф. д-р Мариела Модева беше кандидат за евродепутат от БСП през 2019 г. Тя е преподавател в Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) от 2010 г. и хоноруван преподавател в Химикотехнологичния и металургичен университет (ХТМУ) от 2008 г. Завършва две висши образования в СУ „Св. Климент Охридски“. Първото е педагогическо с втора специалност „Български език и литература“ и второ висше образование по специалност „Културология“. Има специализации по „Журналистика“ и „Приложно културознание (маркетинг, мениджмънт и PR)”. Била е съветник на министъра на регионалното развитие и благоустройството (2005-2009 г.), председател на Експертен съвет към министъра на РРБ, член на Националния съвет за опазване на паметниците на културата към министъра на културата (2007-2009 г.), външен координатор на Работна група „Недвижимо културно наследство“ и член на работна група „Образование“ за подготовка на Национална стратегия за развитие на културата в България (2012-2013).  

Член е на Европейска мрежа от независими експерти в областта на социалната и културна политика на ЕС от 2008 г.; Международния съвет на паметниците и забележителните места (ИКОМОС) (от 2006 г.); Главен секретар на БНК на ИКОМОС (2011-2017 г.); изпълнителното бюро на европейска мрежа за продължаващо обучение DANET, Съюза на учените в България; Обществения съвет към министъра на културата от 2013 г.; Международния научен комитет по културен туризъм на ICOMOS International.  

Научните й интереси са свързани с културното наследство като фактор на регионално развитие, културен туризъм, обществените библиотеки, европейски институции, програми и проекти, невербална комуникация и лидерство в съвременна информационна среда. Гост-преподавател е по програма “Еразъм“ в Университета в Загреб (2012), Хърватия и в Ягелонския университет (2018), Полша. Участвала е в научни форуми в Белгия, Германия, Франция, Ирландия, Испания, Италия, Австрия, Германия, Русия, Румъния, Словакия, Словения, Чехия, Полша, Латвия, Естония, Финландия, Швеция, Дания, Унгария, Сърбия, Албания, Турция, Малта и др. Притежава 36 сертификата от обучения, научни конференции и семинари. Автор е на повече от 80 статии, доклади и презентации, 2 монографии, 2 студии, 1 учебник, 2 учебни помагала и 1 наръчник.

Мирослав Иванов