Анализи Новини

Близо 80% ръст на приходите от нощувки през ноември във Варна

  20.01.2022 12:54  
Близо 80% ръст на приходите от нощувки през ноември във Варна

Близо 80% ръст на приходите от нощувки през ноември е отчетен в област Варна. Приходите от нощувки достигат 1.6 млн. лв., или със 77.4% повече в сравнение с ноември 2020 година, като 0.8 млн. лв. са от български граждани. Това съобщават от Териториално статистическо бюро - Североизток.

Общият брой на нощувките в областта във всички места за настаняване, регистрирани през ноември 2021 г., е 30.8 хил., или с 54.0% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Българските граждани са реализирали 17.3 хил. нощувки, а чужденците - 13.5 хиляди.

През ноември 2021 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 79.4% от общия брой нощувки на чужди граждани и 35.5% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 31.7% от нощувките на български граждани и 10.1% - на чужденци, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 32.8 и 10.5%.

През ноември 2021 г. най-много нощувки са реализирали гостите от Израел, Германия, Русия и Турция.

През този месец са функционирали 120 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 4.5 хил., а на леглата - 9.3 хиляди. В сравнение с ноември 2020 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличават с 1.7%, докато леглата в тях се увеличават с 10.0%.

Броят на пренощувалите в местата за настаняване в област Варна през ноември 2021 г. се увеличава с 58.5% в сравнение със същия месец на 2020 г. и достига 13.1 хиляди. От всички използвали местата за настаняване 69.3% са българи, като 36.3% от тях са нощували в хотелите с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 1.9 нощувки.

Пренощувалите чужденци са 4 хил., като най-висок e делът на гостите от Израел – 24%, след тях се нареждат тези от Германия - 15.2%, от Турция - 9.2% и от Русия - 9.0%. Хотелите с 4 и 5 звезди са предпочитани от 77.7% от чуждите граждани, като средният брой реализирани нощувки в тях е 3.4.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване в областта през ноември 2021 г. е 11.5%, като тя е най-висока в хотелите с 4 и 5 звезди - 13.2%. В сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата се увеличава с 3.6 процентни пункта, като най-голямо е увеличението при хотелите с 4 и 5 звезди - с 6.3 процентни пункта.