Анализи

8% от мениджърите в туризма са съкратили персонал заради пандемията

  26.01.2022 15:09  
8% от мениджърите в туризма са съкратили персонал заради пандемията

И в пандемичната обстановка туристическият бранш се опитва да запази състоянието си и да се развива. Според статистиката през декември 2021 г. 52.0% от анкетираните са предложили на своите клиенти алтернативен период за използване на направените резервации, 51.6% са имали намерение да намалят цената на пакет услуги, а 35.5% - на нощувката. Това показват данните на Националния статистически институт.

По отношение на наетия персонал 23.9% от ръководителите са предприели като мярка "платен отпуск", 14.0% - "неплатен отпуск", а 8.2% - "преминаване на непълно работно време".

Снимка 561314

От "освобождаване/съкращаване" са се възползвали 8.0% от мениджърите, 3.1% са предприели мярката "намаляване на възнагражденията на персонала", а 2.1% - "дистанционна форма на работа". Същевременно 16.8% от местата за настаняване са се възползвали от правителствените мерки за подпомагане на работодателите.

През декември 2021 г. 41.5% от анкетираните управители посочват, че няма промяна в приходите от дейността им в сравнение с предходния месец, 35.6% отчитат спад, а 22.9% регистрират увеличение.

Снимка 561315

За следващия месец 45.1% от мениджърите прогнозират, че ще могат да обслужат "До 50%" от разходите за дейността със собствени средства, 31.4% - че ще успеят "До 100%", а 23.5% от анкетираните посочват, че няма да могат да се справят сами.

По отношение на бъдещата си активност в краткосрочен план 46.1% от ръководителите смятат да продължат да работят, 37.5% - да продължат с настоящата си дейност, макар и с намален обем, 13.2% предвиждат временно да преустановят дейността си, а 1.7% прогнозират да я прекратят.

Снимка 561316


Анкета

Къде ще пътувате през лятото?


Резултати