Видео

Не мога да си обясня как съм директор 12 години на Слънчев бряг АД

  25.03.2022 13:09  

казва пред TravelNews Златко Димитров, изпълнителен директор на дружеството, което стопанисва инфраструктурата в най-големия морски курорт. Интервюто е на Мирослав Иванов