Хотели

Министерство на туризма изплати 4,7 млн. лева на хотелиерите за украинските бежанци

  10.05.2022 17:44  
Министерство на туризма изплати 4,7 млн. лева на хотелиерите за украинските бежанци

Министерство на туризма разплати допълнителни 4,7 млн. лева по "Програма за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила в Република България вследствие на военните действия в Украйна", съобщават от пресцентъра на министерството.

Министерският съвет прие Решение № 285 от 5 май 2022 г. за одобряване на средства на кандидати по "Програма за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила в Република България вследствие на военните действия в Украйна" (Програмата) и Постановление № 71 от 5 май 2022 г. на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2022 г. в размер на 4 900 000 лева.

Извършено е второ плащане за първия етап от Програмата, който обхваща периода от 24.02.2022 г. до 31.03.2022 г., като са верифицирани нови допълнителни 109 375 броя нощувки на обща стойност 4 768 736 лева.

Продължава изпълнението на Програмата. За втори отчетен период, който обхваща времето от 01.04.2022 г. до 30.04.2022 г., приключи кандидатстването до 16:30 часа на 05.05.2022 г. и предстои плащане за него.

За трети отчетен период, който обхваща, времето от 01.05.2022 г. до 31.05.2022 г. се кандидатства от 10:00 часа на 01.06.2022 г. до 16:30 часа на 05.06.2022 г.

В случай че, лицето не е кандидатствало в определените срокове по първи и/или втори отчетен период, може да кандидатства в следващ отчетен период, но не по-късно от 16.30 ч. на 05.06.2022 г., казват още от Министерство на туризма.