Новини Събития

Банката за развитие представи възможностите за подпомагане на бизнеса в Балчик

  18.05.2022 19:34  
Банката за развитие представи възможностите за подпомагане на бизнеса в Балчик
Димитър Стоилов от ББР (вдясно), зам.-кметът на Балчик Димитрин Димитров (в средата) и Мариям Сарафян (вляво) разговаряха с бизнеса

Българската банка за развитие (ББР) с подкрепата на водещата туристическа медия TravelNews представи финансовите инструменти за подпомагане на бизнеса на семинар в туристическия информационен център "Мелницата" на община Балчик. Срещата беше открита от зам.-кмета на Балчик Димитрин Димитров. „Основен подход на ББР е  предоставянето на финансови продукти, насочени към нишови бизнеси, които не могат да се обърнат за финансиране към стандартните търговски банки“, обяви Димитър Стоилов, експерт „Корпоративно банкиране“ в ББР.

„Дейността ни е насочена изцяло към подпомагането на малки и средни фирми от миналата година. Освен банката имаме предприятия за микро финансиране и за лизинг. Разликата с другите търговски банки е, че ние издаваме гаранции и чрез тях другите могат да финансират бизнеса, като дават облекчени условия за обезпечаване. Най-интересно е, че поддържаме и фонд за дялово участие. Чрез него можем да подпомогнем фирмите с капитал”, посочи Димитър Стоилов.

ББР представи на бизнеса в Балчик и дигиталната платформа Business Booster, разработена от банката. Чрез нея фирмите могат да кандидатстват за кредити изцяло онлайн. Там също могат да открият, попълнят и качат всички необходими документи и декларации за финансиране. Интересното за Business Booster e, че през нея потребителите могат да създадат свой електронен магазин и нов бизнес модел, позволявайки им да бъдат напълно дигитални.

Банката предлага и нова програма, провокирана от инфлацията. ББР подкрепя закупуването на суровини и материали с цел компаниите да могат да предвидят разходната част в дългосрочен план. Кредитът може да се използва и за други нужди на фирмата като изплащане на заплати и на външни услуги. Тази кампания е насочена към гъвкави предприятия, които са във всички сфери на икономическата дейност, разказа Мариям Сарафян от управление „Корпоративно банкиране“ в ББР. Кредитът по програмата е с размер до 200 000 лв.

Банката представи две кампании като мярка за подкрепа на хотелиерите и ресторантьорите:  „Ликвидна помощ за ресторантьори“ и „Ликвидна помощ за хотелиери“. Програмата „Подкрепа за туризма“ предоставя кредитни линии, кредит овърдрафт и стандартен кредит за оборотни средства на хотелиери и ресторантьори, които не са преустановили дейност през 2020 г. и 2021 г. Максималният размер на финансиране се определя спрямо големината на компанията и вида продукт – 500 000 лв. за дружества с персонал до 49 души (или 20% от нетни приходи от продажби за най-силната година през периода 2018-2021 г.) и 750 000 лв. за дружества с персонал от 50 до 249 души (15% от нетни приходи от продажби за за най-силната година през периода 2018-2021 г.). Максималният размер на кредит овърдрафт е 250 000 лв. Програмата за финансиране предлага и удължен срок за стандартен кредит за оборотни средства – 48 месеца. Поставено е и минимално изискване за обезпеченост на главницата. Гратисният период е 18 месеца за хотелиерите и 12 месеца за ресторантьорите. Като уникално за тази програма на ББР, Стоилов изтъква финансирането на данъчни задължения, както и рефинансиране на съществуващи задължения към финансови институции, които са просрочени до 90 дни. Това е добра възможност, тъй като търговските банки избягват тази практика.

ББР изтъкна като своя цел финансирането на прехода към зелена, кръгова и устойчива икономика. Поради тази причина банката представи и проект, свързан със “зелената енергия”. Тя подкрепя изграждане на соларни панели за собствени цели и насърчава тази еко инициатива. Приветства бизнесът да се обърне към мярката, тъй като това драстично би облекчило разходите за електроенергия. 
Друг продукт, който ББР предложи, беше финансирането на фирмените разходи за електроенергия. „Енергийна подкрепа за предприятията“ е продукт, който се открои като задължителен с оглед на ситуацията с нарастващите сметки за ток. Мярката позволява  да се кандидатства за кредити до 200 хил. лв., които могат да покрият разходите до 4 последователни месеца. Предложението е добро за бизнесите, които не могат да покрият енергийните си разходи, тъй като кредитите не са обезпечени.
„Всеки може да кандидатства по повече от един продукт, стига общата стойност на финансирането да не надвишава 5-те млн. лв., които отпускаме“, уточни Стоилов. 

Банката подкрепя при определени условия и стартиращи бизнеси.

Йоана Шомова