Анализи Новини

Българите плащат средно по 198 лв. за туризъм у нас

  28.05.2022 09:49  
Българите плащат средно по 198 лв. за туризъм у нас

Туристическите пътувания на българските граждани в чужбина излизат над три пъти по-скъпо, спрямо почивката у нас. Средният разход при пътуване на едно лице с лична цел в България възлиза на 198.26 лева през първото тримесечие на тази година, сочат данните на Националния статистически институт. В същото време, средният разход на лице при пътуване в чужбина скача до 684.85 лева или близо 3.5 пъти повече.

При пътуванията в страната, българските граждани отделят най-висока сума за храна – 34.9% от средния разход. В чужбина най-висок дял има транспорта – 31.5% от средния разход. Когато говорим за професионално пътуване, разликата в разходите нараства още повече. Разходите на едно лице за професионално пътуване са средно 188.05 лева в България и 1 064.84 лева в чужбина или 5.6 пъти повече спрямо разхода за пътуване у нас.

Българските граждани, реализирали туристически пътувания, нарастват с 54.9% на годишна база през първото тримесечие на тази година, сочат данните на НСИ. Така общият брой на българските туристи през първите три месеца на годината скача до 703 400 души. Преобладаващата част от гражданите или 87.9% от общия брой, са пътували само в страната, 10.8% - само в чужбина, а 1.3% са пътували както в страната, така и в чужбина.

През първото тримесечие на 2022 г. най-много са пътували българите на възраст 25 - 44 години – 313 100, или 44.5% от всички пътували лица. Във всички възрастови групи преобладава относителният дял на пътуванията в страната, като най-висок (89.1%) е при лицата на възраст 25 - 44 години. Делът на пътувалите в чужбина лица на възраст 65 и повече години е 18.0% от пътувалите в тази възрастова група и е най-голям в сравнение с останалите групи.

Най-много туристически пътувания на лицата на възраст 15 и повече навършени години както в страната (44.5%), така и в чужбина (51.4%) са били с цел „почивка и екскурзия“. През първото тримесечие на 2022 г. като самостоятелни са били регистрирани 925 700 пътувания, или 94.2% от общия брой лични пътувания. Относителният дял на самостоятелните пътувания без резервация в страната е 96.6%, а на тези в чужбина - 69.3%.