Новини Транспорт

Четири туроператора се борят да обслужват Държавна агенция Национална сигурност

  24.06.2022 12:32  
Четири туроператора се борят да обслужват Държавна агенция Национална сигурност

Четири туроператора се борят да обслужват Държавна агенция „Национална сигурност“ за покупката на самолетни билети, установи TravelNews в регистъра на обществените поръчки. Това са традиционните играчи – „Атлас травелс“ ЕООД, консорциумът "БЪЛГАРИЯ ЕР И ПОСОКА" ДЗЗД, „Аргус травел интернешънъл“ ЕООД и появяващият се напоследък – „Юнайтед травъл ейджънски“ ЕООД. Предметът на обществената поръчка включва осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж и съпътсващи услуги (хотелски резервации, медицински застраховки и други) за нуждите на Държавна агенция "Национална сигурност". Стойността на търга е за 500 000 лв. 

Предстои комисия да разгледа постъпилите оферти и да ги допусне до отварянето на ценовите предложения. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерия за възлагане – „най-ниска цена”. Оценяването и класирането на офертите ще се извършва по най-ниска обща цена без включен ДДС, образувана от сбора на предложените „Такса за издаване на самолетен билет за Европа”, „Такса за издаване на самолетен билет за полет извън Европа” и „Такса за резервация на едно лице за хотелско настаняване”. Когато има класирани на първо място повече от една оферта, класирането се определя чрез жребий. 

Когато предложение в офертата на участник, свързано с предлаганата обща стойност за изпълнение на поръчката, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници, възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането. 

Габриел Драгиев