Новини Транспорт

Брюксел с план за самолети на водород и ток

  25.06.2022 10:07  
Брюксел с план за самолети на водород и ток

Европейската комисия призовава в петък членовете на авиационната общност да обединят усилията си в подготовка за появата на въздухоплавателни средства с нулеви емисии и обяви създаването на Алианс за авиация с нулеви емисии.

Неговата цел е да подготви авиационната екосистема за влизането в експлоатация на въздухоплавателни средства, задвижвани с водород и с електроенергия, за да се гарантира, че въздушният транспорт допринася за постигането на целта на Европа за неутралност по отношение на климата до 2050 г.

В алианса ще влязат производителите на въздухоплавателни средства, авиокомпаниите, летищата, енергийните дружества и доставчиците на горива, агенциите за стандартизация и сертифициране, заинтересованите страни, представляващи интересите на пътниците и на околната среда, както и на регулаторните органи.

Те заедно трябва да установят има ли пречки за навлизането на такива летателни машини в експлоатация и да даде препоръки за отстраняването им. Специално внимание ще се обърне на изискванията към горивото и инфраструктурата на летищата за водородните и електрическите въздухоплавателни средства, стандартизацията и сертифицирането и последиците за операторите (авиокомпаниите) и управлението на въздушното движение.

През следващите две десетилетия на пазара се очаква да навлязат над 44 000 нови въздухоплавателни средства. Потенциалният пазарен обем за въздухоплавателни средства с нулеви емисии се оценява на 26 000 до 2050 г., на обща стойност 5 трилиона евро, посочва се в съобщението от Брюксел.

"С появата на въздухоплавателни средства с нулеви емисии Европа поставя началото на нова епоха във въздухоплаването. Неутралността по отношение на климата е паспорт за растеж, а Алиансът за авиация с нулеви емисии ще помогне на европейския въздухоплавателен отрасъл да проправи пътя за конкурентоспособна и чиста авиация", коментира изпълнителният заместник-председател с ресор "Европа, подготвена за цифровата ера" Маргрете Вестегер.

"Европейският въздухоплавателен отрасъл е най-иновативният в света. И неговият ентусиазъм — от големите производители до доставчиците на оборудване и малките предприятия и новосъздените предприятия — да бъде начело по пътя към въздухоплавателни средства с водородно и електрическо задвижване е наистина окуражаващ", допълва комисарят по въпросите на вътрешния пазар Тиери Бретон.

По думите на комисаря по иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел дейностите на алианса ще създадат рамковите условия, които ще са необходими за успешното бъдещо внедряване на въздухоплавателни средства с нулеви емисии в Европа.

ЕК приканва частни и публични субекти от авиационната общност, които са се ангажирали с подкрепата на въвеждането в експлоатация на въздухоплавателни средства с нулеви емисии, да се присъединят към алианса , чието първо общо събрание се очаква наесен.

По линия на Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации "Хоризонт Европа", ЕК и авиоотрасъла ще инвестират 1.7 милиарда евро в научноизследователски и иновационни дейности за неутрално по отношение на климата въздухоплаване чрез партньорството "Чисто въздухоплаване".

Авиацията е отговорна най-малко за 3% от глобалното затопляне. Това не включва въздействието на емисиите, различни от CO2, които са отговорни за две трети от въздействието на сектора върху климата. Въвеждането на задвижване с водород и с акумулаторни батерии ще доведе до големи промени в системата на въздушния транспорт. Тези технологии не само ще доведат до ново поколение въздухоплавателни средства, но и ще изискват големи промени в летищната инфраструктура, авиокомпаниите, управлението на въздушното движение и енергийните мрежи, отбелязват от ЕК.

Много частни авиокомпании вече работят самосотятелно по внедряването на самолети на водород. Преди седмица превозвъчат "УизЕър" и производителят на самолети "Еърбъс" обявиха сътрудничество в тази посока. "Еърбъс" усилено работи за производството на беземисионни самолети.