Новини Турагенции

Три университета търсят агенции за самолетни билети

  29.06.2022 11:36  
Три университета търсят агенции за самолетни билети

Три университета обявиха обществени поръчки за осигуряване на самолетни билети, установи TravelNews в регистъра на търговете. Това са Медицинският университет в Плевен, Медицинският университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна и Висшето военноморско училище „Никола Вапцаров“ във Варна.

Крайният срок за подаване на оферти към Медицинския университет в Плевен е 19 юли 2022 г. Процедурата е за осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж, при служебни пътувания в чужбина, и на хотелско настаняване за нуждите на МУ-Плевен. Основните дестинации, по които се извършват пътувания са в рамките на Европа, Америка, Азия, Австралия, близък Изток и Африка – има примерен списък и не ангажира възложителят със закупуване на самолетни билети по изброените дестинации, нито го ограничава да закупува такива билети само в рамките на изброените дестинации.

Методиката за оценка на офертите включва стойност на таксата за издаване (такса обслужване) на самолетен билет за дестинации в Европа, стойност на таксата за издаване (такса обслужване) на самолетен билет за дестицации извън Европа и стойност на такса за обслужване на един пътник (в лева) за хотелско настаняване.

Медицинският университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна, обяви обществена поръчка за избор на изпълнител за осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина и съпътстващи дейности за нуждите на учебното заведение. По искане на възложителя може да се осигуряват следните съпътстващи дейности – хотелско настаняване, медицински застраховки, трансфер от мястото на пристигане до мястото за настаняване и обратно, съгласно изискванията, посочени в Техническата спецификация. Дестинации, по които ще се извършват служебни пътувания, са в страната, Европа и извън Европа. Изпълнителят следва да осигурява самолетни билети по редовни и чартърни вътрешни и международни линии – икономична или бизнес класа, и съпътстващи услуги за заявените от възложителя дестинации. Изпълнителят трябва да има възможност да осигурява закупуване на самолетни билети на нискотарифни авиокомпании. Стойността на поръчката е 500 000 лв. Краен срок за подаване на офертите е 18 юли 2022 г.

Методиката за оценка включва предоставена обща цена без ДДС за такса обслужване, обща цена без ДДС за полети - икономична класа с регистриран багаж в страната, предложена отстъпка от цената на самолетен билет, допълнителни предложения за подобряване на качеството и/или поевтиняване на услугата.

Висшето военноморско училище „Никола Вапцаров“ във Варна търси туристическа агенция за осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина. Стойността на поръчката е за 180 000 лв. Срокът за получаване на офертите е 18 юли 2022 г. При изготвяне на ценовата оферта участниците попълват таблица „максимални цени по основни дестинации” и в нея предлагат максимални брутни тарифи на самолетните билети за всяка от посочените дестинации. Максималните брутни тарифи на самолетните билети се отнасят за двупосочни билети в икономична класа и се формират като сума от посочената от участника максимална нетна цена на билета и указаната от него максимална стойност на летищните такси, такси за сигурност и други такси и данъци, както и такива установени от местното законодателство. Така предложените максимални тарифи на самолетни билети са пределни за периода на действие на договора. Те могат да бъдат намалявани при изпълнение на конкретните заявки на възложителя. Критерий за сравняване на офертите и класиране на участниците в настоящата процедура ще бъде предложената най-ниска средна брутна цена на самолетни билети по предложените дестинации.

Мирослав Иванов