Турагенции

Групата на EVN в България търси агенция за самолетни билети за близо 1 млн. лв.

  30.06.2022 15:24  
Групата на EVN в България търси агенция за самолетни билети за близо 1 млн. лв.

"Електроразпределение Юг" ЕАД, което е собственост на австрийската компания EVN, обяви обществена поръчка за 919 998 лв. за покупката на самолетни билети за следващите 3 години за всички свои подразделения в България. Това установи TravelNews в регистъра на търговете. Срокът за подаване на оферти е 18 юли 2022 г. Поръчката е за осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж с редовни полети при служебни пътувания в чужбина за сътрудниците от групата на "ЕВН България", включваща дружествата „Електроразпределение Юг” ЕАД, „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД,  „ЕВН България Tоплофикация” ЕАД, „ЕВН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп” ЕАД. Прогнозните стойности за период от 36 месеца са следните:

- за „Електроразпределение Юг” ЕАД – 350 000,00 лв., без ДДС.

- за „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД – 170 000,00 лв., без ДДС.

- за „ЕВН България Топлофикация” ЕАД – 170 000,00 лв., без ДДС

- за „ЕВН Център за услуги” ЕООД – 170 000,00 лв., без ДДС.

- за „ЕВН България“ ЕАД  - 29 999,00 лв., без ДДС.

- за „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп” ЕАД – 29 999,00 лв., без ДДС.

Ценовото предложение е на база най-ниски цени по отсечката София – Виена – София. Изисква се въвеждане и на такса „Обслужване“ за издаване на самолетен билет. Предложената цена представлява такса „Обслужване“ и включва всички разходи, свързани с осигуряването на един самолетен билет, включително предлагане на варианти за пътуване, авиокомпании, промяна на резервация, разходите за доставката на самолетния билет и други разходи, независимо от класата на пътуването, датата на полета, момента на изпращане и/ или потвърждаване на заявката. Оценяването на предложението на всеки участник ще се осъществява на база критерий най – ниска цена, като под най-ниска цена се разбира предложената такса „Обслужване“, в лева, без включен ДДС, като тя следва да е положително число, закръглено до втория десетичен знак.

Мирослав Иванов