Новини Събития

МВР ще прави събития за 187 000 лева

  30.06.2022 16:50  
МВР ще прави събития за 187 000 лева

Министерството на вътрешните работи обяви обществена поръчка за логистика за реализиране на дейности по организация на работни събития, обучения, семинари и конференции. Това показва справка на TravelNews в регистъра на търговете. Стойността на поръчката е за 187 037,50 лева без ДДС. Крайният срок за подаване на оферти е 15 юли 2022 г., които ще бъдат оценявани по най-ниска цена.

Търгът е за осигуряване на логистика (транспорт, хотелско настаняване, кафе паузи, обеди, вечери, наем на техника, наем на зала, зареждане с минерална вода и сокове, разпечатване на материали за участниците) за организирани от Националния институт по криминалистика към МВР обучения, конференции (научни, откриваща и закриваща), работни срещи и други мероприятия. Те ще правят следните събития:

 - тридневно специализирано обучение в сградата на НИК –МВР в София, на тема „Изследване на следи от изстрел“ - до 10 участника;

- четири тридневни семинара на тема „Осигуряване на качеството-прилагане на стандарт EN ISO/IEC 17025:2018 в криминалистичните лаборатории“ до 56 участника в областите Пловдив, Бургас, Плевен и Варна;

- тридневно специализирано обучение в сградата на НИК-МВР, София, на тема „Изследване на почерк“ - до 12 участника;

- тридневно специализирано обучение в сградата на НИК-МВР, София, на тема „Изследване на синтетични наркотици“ - до 12 участника;

- тридневно специализирано обучение в сградата на НИК-МВР, София, на тема „Изследване на документи“ - до 12 участника;

- четиридневно специализирано обучение в София, в сградата на СДВР, на тема „Основни принципи на криминалистичния анализ на компютърни системи и носители на информация". Основни принципи на криминалистичния анализ на мобилни и комуникационни устройства - до 14 участника;

- четиридневно специализирано обучение в сградата на ОДМВР - Пловдив, на тема „Проявяване на дактилоскопни следи и отпечатъци“ - до 14 участника;

- четиридневно специализирано обучение в ОДМВР Бургас, на тема „Търсене и доказване на наркотични вещества с методите на газовата хроматография-масспектрометрията, инфрачервената спектрофотометрия и газовата хроматография с пламъчно-йонизационен детектор“ - до 14 участника;

- тридневна научна конференция в София - до 27 участника;

- тридневна работна среща в сградата на НИК - МВР, София - до 16 участника;

- закриваща конференция в София - до 60 участника.

Мирослав Иванов