Анализи Новини

Устойчивото пътуване е новата алтернатива на свръхтуризма

  02.07.2022 13:51  
Устойчивото пътуване е новата алтернатива на свръхтуризма

Терминът "свръхтуризъм" е сравнително нов, но това не намалява значението му във все по-драматичното влияние на туристите върху местните култури. Смисълът, който носи думата, действително буди тревога - "прекомерен брой туристически посещения на популярна дестинация или атракция, което води до увреждане на местната среда и исторически обекти", според Оксфордския речник.

След двете пандемични години пътуванията отново бележат ръст. И пътниците отново изпитват на собствен гръб последиците от свръхтуризма на популярни, и разбира се, многолюдни дестинации. Но и местните търсят начин да се справят с кризата.

Пътуванията по света са се увеличили многократно през последните години. През 2017 г. те са достигнали 1.3 милиарда. Очаква се през 2050 година броят на международните пътувания да премине границата от три милиарда.

Световната организация по туризъм към ООН, заедно с партньори от публичния и частния сектор, отбелязва 27 септември като Световен ден на туризма. Тази година една от важните теми в този ден ще бъде значението на устойчивия туризъм - рамка за ангажиране на пътниците и туристическата индустрия като цяло, в подкрепа на цели, които включват опазване на околната среда, справяне с изменението на климата, минимизиране на консумацията на пластмаса, и разширяване на икономическото развитие в общностите, засегнати от туризма.

Според Световната организация по туризъм (UNWTO), устойчивият туризъм е "Туризъм, който взима предвид настоящото и бъдещото си влияние над икономиката, обществото и околната среда и задоволява нуждите на посетителите, индустрията, природата и приемните общности".

Фактите

Проучване на National Geographic сред 3500 възрастни в САЩ разкрива силна подкрепа за устойчивостта. Това е добрата новина, но предизвикателството е да се помогне на пътниците да предприемат смислени действия. Според проучването, докато 42 процента от пътуващите в САЩ са готови да дадат приоритет на устойчивото пътуване в бъдеще, само 15 процента от тези пътници са достатъчно запознати с това какво всъщност означава устойчиво пътуване. Както може да се очаква, най-информирани са младите на възраст от 18 до 34 години. Повече от 50 процента от тях разбират концепцията. 56 процента признават, че пътуването оказва влияние върху местните общности и че е важно да се опазват природните обекти и културните забележителности.

Изграждане на практики

Новата мисия се фокусира върху природосъобразни практики, опазване на културното и природно наследство, осигуряване на социални и икономически ползи за местните общности и вдъхновяване на пътниците да станат посланици на опазването на природата.

Идеята е все повече от пътуващите да бъдат не просто консуматори на впечатления, но да се превърнат в любопитни изследователи, които се стремят да изградят етика за опазване на всичко онова, което прави дестинацията уникална. Надеждата е в бъдеще да бъде изградена общност, която не просто пътува, а създава възможности за проучване, образование и научни изследвания.

Подкрепя се инициативата за организиране на експедиции и активни приключения, които са строго проверени за техните практики за устойчивост, като подкрепа на природното и културното наследство, снабдяване на продукти от региона и връщане на местната общност.