Анализи

Туризмът в страната показва признаци на възстановяване

  12.07.2022 13:41  
Туризмът в страната показва признаци на възстановяване

Туризмът в България очевидно все повече се възстановява след края на въведените мерки за ограничаване на коронавируса в страната. Само за май местата за настаняване отчитат ръст от 72,6% на годишна база на общия брой на нощувките, който е достигнал 1,26 милиона, сочат последните данни на НСИ.

Българите са реализирали малко над половината от тях – общо 657 хиляди, а чужденците – 606 хиляди. Приходите от нощувки за периода са достигнали 75,6 млн. лв., като 38,1 млн. лв. са от чужди граждани, а 37,5 млн. лв. - от български.

През същия месец в хотелите с 4 и 5 звезди са били осъществени 78,2% от общия брой нощувки на чужди граждани и 42,7% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 12,2 на сто от нощувките на чужди граждани и 28,8% - на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 9,6 и 28,5%.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през май също бележи рязък ръст – с 41,2 на сто на годишна база, достигайки 492 хиляди. От тях 332 хил. са българите със средно по 2 нощувки, а останалите 160 хиляди са чуждестранни граждани със средно по 3,8 нощувки.

Общият брой функциониращи обекта с над 10 легла в страната през май е бил 2373, с 94,2 хил. стаи и 207,2 хил. легла. Така на годишна база броят на местата за настаняване, функционирали през периода, расте с 16,2%, а броят на леглата в тях – с 34,9%.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване към петия месец на годината обаче все пак остава ниска – едва 20,3%, увеличавайки се с 4,4 пр.п. на годишна база. Най-висока е била заетостта в местата с 4 и 5 звезди – 24%, следвани от тези с 3 звезди – 18,6%, и с 1 и 2 звезди – 14,7%.