Новини Хотели

Министерството на туризма бави прекатегоризирането на хотели

  13.07.2022 12:26  
Министерството на туризма бави прекатегоризирането на хотели

Министерството на туризма е забавило с повече от шест месеца прекатегоризирането на хотели в България, съобщиха за TravelNews собственици и мениджъри на обекти. Според представители на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) над 180 хотела чакат да минат комисии за проверка на място. Заявления за някои са подадени още през миналата година, но от януари насам не са сформирани екипи. Ситуацията създава проблеми за хотелиерите, най-вече в летните и зимните курорти. Големите европейски туроператори изискват валидна категоризация на обекта за подписването на договор за водене на чужди туристи за следващия летен и зимен сезон. Договарянето върви в момента и ни създава пречки, тъй като сме с изтекли или временни удостоверения, обясниха от бранша.  

Председателят на БХРА Георги Щерев също призна за проблема. „Ситуацията е такава още от служебния министър на туризма доц. Стела Балтова, която забатачи сектора 8 месеца“, коментира Георги Щерев. От Министерството на туризма обясниха, че вече са назначени комисии и ще започнат първо с прекатегоризирането на хотелите по Черноморието, тъй като са сезонни и в момента работят. „Съдействаме изцяло на министерството и на експертите за бързото приключване на процедурите“, подчерта Щерев. Според него на следващ етап ще бъдат хотелите във вътрешността на страната, тъй като повечето от тях работят целогодишно и няма проблем да изчакат.  

Срокът на издадено удостоверение за определена категория на местата за настаняване е 5 години. В срок до три месеца преди нейното изтичане, хотелът следва да подаде заявление-декларация за потвърждаване на същата или да получи нова, различна от определената му до момента. Категорията се прекратява с изтичането на срока. В Закона за туриза и Наредбата за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения пише, че след като се подаде заявление за категоризиране, Експертната комисия по категоризация на туристически обекти трябва да разгледа документите в 14 - дневен срок от датата на постъпването им. След като констатира, че отговарят на изискванията, се произнася по тях с мотивирано предложение до съответния категоризиращ орган (министърът на туризма)или до оправомощено от него длъжностно лице, да открие процедурата и да издаде временно удостоверение. Временното удостоверение за открита процедура по категоризиране е със срок на валидност четири месеца.  

Когато в срока на издаденото временно удостоверение за открита процедура по категоризиране на обекта не е извършена проверка на място за съответствието му с изискванията за заявената категория, по причина, която не се дължи на хотелиера или ресторантьора, срокът на временното удостоверение може да бъде еднократно удължен. Органът по категоризация (министърът на туризма) или оправомощено от него длъжностно лице издава ново временно удостоверение с актуален срок на валидност, пише още в Закона за туризма.  

На категоризираните места за настаняване се издава символика (звезди) в зависимост от техния вид, включваща документ и табела, които се поставят на видно място в обекта. Категорията на местата за настаняване се определя на базата на съответствие с минималните задължителни изисквания за изграждане, обзавеждане и оборудване, обслужване, предлагани услуги и професионална и езикова квалификация на персонала, посочени в Наредбата. Тя засяга още регистрирането на стаи за гости и апартаменти за гости. 

На категоризиране подлежат всички места за настаняване, независимо чия собственост са и от начина на управление им. Министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице  определя категорията на следните местна за настаняване: 

- хотели - категория "три звезди", "четири звезди" и "пет звезди", и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения; 

- апартаментни туристически комплекси - всички категории; 

- вилни селища - всички категории; 

- туристически селища - всички категории; 

- вили - всички категории; 

- самостоятелните заведения за хранене и развлечения - категория "четири звезди" и "пет звезди" 

Останалите видове обекти и с по-малко звезди се категоризират от съответните общини по местонахождение.  

Мирослав Иванов