Новини Турагенции Хотели

Прокуратурата и ДАТО търсят агенции за самолетни билети и хотелско настаняване

  22.07.2022 12:56  
Прокуратурата и ДАТО търсят агенции за самолетни билети и хотелско настаняване

Прокуратурата на Република България обяви обществена поръчка за осигуряването на самолетни билети за превоз на пътници и багаж и извършването на хотелски резервации и медицински застраховки при пътувания в страната и чужбина на нейните служители. Това установи TravelNews в регистъра на търговете. Поръчката е за 195 000 лв., а офертите трябва да бъдат подадени до 10 август 2022 г. Участникът следва да има внедрена система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015.

Предложенията ще се оценяват по най-ниска цена, под която ще се разбира най-ниската такса за издаване на самолетен билет. Офертата, в която е посочена „най-ниска цена“ на такса за издаване на самолетен билет (такса обслужване) за двупосочно пътуване, се класира на първо място. Предложената цена трябва да е посочена в лева без включен ДДС, да е различна от нула и да е записана най-много до втория знак след десетичната запетая. Всички предложени числа трябва да са положителни числа. 

Държавна агенция „Технически операции“ също обяви обществена поръчка за осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж, хотелски резервации и съпътстващи услуги при служебни пътувания на служителите си. Стойността на процедурата е 55 320,58 лева. Срокът за подаване на оферти е 2 август 2022 г.

В обхвата на предмета на поръчката се включват следните дейности:

- осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебни пътувания извън България по редовни въздушни линии – икономична класа;

- осигуряване на резервации за нощувки за хотели с минимум три звезди, като предлаганите резервации да са за хотели, които са препоръчани от организаторите на събитието (при наличие на такива) или да бъдат на удобно разстояние от мястото на проявата;

- осигуряване на медицински застраховки на пътуващите с покритие на основни рискове, на стойност минимум 10 000 евро;

- осигуряване на билети за други видове транспорт (влак, автобус) при служебни пътувания в Европейския съюз (ЕС) и извън ЕС, в т.ч. и осигуряване на превоз до крайната дестинация, в случаите когато крайната дестинация не разполага с възможности за въздушен превоз (трансфер летище/хотел/институция) в чужбина;

- предоставяне на медицински застраховки на пътуващите, която носи отговорност за живота и здравето (работоспособността) на застрахованите лица срещу рисковете злополука и акутно заболяване.

Мирослав Иванов