Новини Събития

Обществено обсъждане на стратегията за туризъм на Бургас ще се проведе на 27 септември

  26.08.2022 09:10  
Обществено обсъждане на стратегията за туризъм на Бургас ще се проведе на 27 септември

Във връзка с чл. 11 от Закона за Туризма за разработване на програма за развитие на туризма, конкретно Стратегия за устойчиво развитие на туризма в Община Бургас за периода 2022 – 2030 г. и в съответствие с Наредбата за организиране и провеждане на обществени обсъждания от Община Бургас, отправяме покана към жителите на община Бургас, представители на бизнеса, НПО и всички заинтересовани страни за участие в обществено обсъждане на проекта на Програмата, което ще се проведе на 27 септември 2022г. от 17:00 часа в залата на Общински съвет-гр. Бургас в Културен дом „НХК“.

Целта на обсъждането е да бъде взето под внимание мнението на максимално широк кръг от заинтересовани страни при изготвяне на окончателния вариант на Стратегия за устойчиво развитие на туризма в Община Бургас за периода 2022 – 2030 г.

Становища и предложения по проекта на Програмата могат да се правят по време на общественото обсъждане, до изчерпване на всички въпроси.

За всички, които нямат възможност да присъстват на общественото обсъждане могат да разгледат качените материали на страницата на община Бургас ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ | Община Бургас (burgas.bg) и да изпратят своите препоръки и мнения до 26 септември 2022г. на ел. поща: [email protected]

Всички документи, свързани с разработването на Стратегия за устойчиво развитие на туризма в Община Бургас за периода 2022 – 2030 г са публикувани на сайта на Община Бургас в секция Стратегическо развитие, международно сътрудничество и дигитализация/Планове и стратегии и на секция Туризъм и спорт | Община Бургас (burgas.bg)