Новини Турагенции

Министерството на туризма възложи проверка на фалиралия туроператор

  02.09.2022 11:19  
Министерството на туризма възложи проверка на фалиралия туроператор
Министерството на туризма възложи да бъде проверен туроператорът \"Дрийм холидейс\"
  Мирослав Иванов

Министерството на туризма сезира Комисията за защита на потребителите и Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) да извършат проверка на туроператора „Дрийм холидейс БГ“ ЕООД, който прекрати дейности и откри производство по несъстоятелност. Това обявиха за TravelNews от ведомството, което се ръководи от министър Илин Димитров. КЗП ще извърши проверка по Закона за туризма, а АДФИ по реда на Закона за държавна финансова инспекция. „При нас са постъпили редица жалби и сигнали от потребители, съдържащи твърдения за некоректно отношение от страна на туроператора за некоректно изпълнение на туристически пакети за неосъществени пътувания, както и за невъзстановени заплатени суми по сключени договори за туристически пакети, които не са реализирани“, коментираха от институцията.

Министерство на туризма е администратор на схеми и мерки за подкрепа на туристическия сектор за овладяване на последствията от ограничителните мерки във връзка с COVID-19. След извършена проверка в Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ) е видно, че „Дрийм холидейс БГ“ ЕООД е получила финансови средства за възстановяване на дължимите суми към клиенти, както и за осигуряване ликвидност. Съгласно предоставена информация от АДФИ, финансовата инспекция ще извърши проверка на туроператора за законосъобразност и документална обоснованост при разходването и отчитането на получена от МТ безвъзмездна финансова помощ по схеми за държавни помощи, свързани с компенсиране на загуби и преодоляване на последствията от негативното въздействие на COVID-19 за периода 01.04.2020 г. до 30.04.2022 г.

Съгласно разпоредбите на Закона за туризма, по мотивирано предложение на Експертна комисия по регистрация на туроператори и туристически агенти (ЕКРТТА), министърът на туризма със заповед заличава регистрацията, ако регистрираното лице е в производство по несъстоятелност или ликвидация. Видно от данни в Търговския регистър за „Дрийм холидейс БГ“ ЕООД е, че има депозирана молба за откриване на производство по несъстоятелност за дружеството до Софийски градски съд на 05.08.2022 г., с дата на обявяване: 08.08.2022 г., поради неплатежоспособност и свръхзадлъжнялост. Съгласно Търговския закон молбата за откриване на производство по несъстоятелност се разглежда в съда. Преди да постанови решението си по подадената молба за откриване на производство по несъстоятелност, съдът може да постанови обезпечителни мерки. С решението си обявява неплатежоспособността и открива производството по несъстоятелност, обясни от Министерството на туризма. Основанието за заличаване съгласно Закона за туризма е регламентирано в чл. 70, ал. 2, т. 3 – По мотивирано предложение на Експертна комисия по регистрация на министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице със заповед заличава регистрацията, ако регистрираното лице е в производство по несъстоятелност или ликвидация. До този момент няма издадено Решение (Акт) на съда за обявяване неплатежоспособността на „Дрийм холидейс БГ“ ЕООД и няма открито производство по несъстоятелност. Предвид това министърът на туризма все още няма законово основание за заличаване на туроператора, посочиха от ведомството.

По отношение защитата клиентите на туроператора следва да се има предвид, че застраховката „Отговорност на туроператора“ предоставя обезпечение за възстановяване на всички плащания по договор за туристически пакет, направени от пътуващите или от тяхно име, в случаите, когато съответните услуги не са били изпълнени напълно или частично в резултат на неразплащане с контрагенти, неплатежоспособност или несъстоятелност на туроператора. Потърпевшите лица следва да предявят застрахователна претенция по смисъла на Кодекса на застраховането, обясниха още от Министерството на туризма.

Управителят и собственик на „Дрийм холидейс БГ“ ЕООД Невена Николова коментира пред TravelNews, че не са възстановени над 100 000 лв. на клиенти заради пандемията от Ковид-19. „Средствата, които са предоставени от държавата, не бяха достатъчни да покрием всички суми за отменени пътувания, основно през 2020 г. Над 90% от парите са за клиенти, които трябваше да отидат на екскурзии до Израел, но държавата не отвори през 2020 и 2021 г. и те не можеха да бъдат реализирани“, заяви Николова. Други туристи е трябвало да пътуват до екзотични дестинации като Бали и Тайланд, но азиатските страни са останали затворени до тази година. Повечето туристи са отказали ваучери за замяна с други дестинации и са поискали възстановяване на средствата. Невена Николова подчерта, че получените от държавата над 124 000 лв., са върнати на клиенти и са отчетени пред Министерството на туризма. Други 200 000 лв. са върнати от самата компания чрез ваучери или заменени пътувания.

Застрахователят „Евроинс“ обяви вчера, че ще покрива парите на клиенти на „Дрийм холидейс“ за договори до 28 април 2022 г. Според Невена Николова след тази дата има един договор с потребител за неосъществено пътуване по ваучер от 2020 г.

Всички клиенти с неосъществени пътувания по договори за продажба на туристически пакети могат да предявят щета към застрахователните компании за възстановяване на заплатените суми с 5 - годишна давност по застраховка професионална отговорност на туроператора, както следва:

- за договoри, сключени през 2019 г. към застрахователно дружество "Армеец“

- за договoри, сключени през 2020 г. към ЗАД „Алианц България“

- за договoри, сключени през 2021 г. и началото на 2022 г. към „Лев Инс“

- за договори, сключени от 9.2.2022 г. до 28 април 2022 г. към „Евроинс“

 

Мирослав ИвановАнкета

Къде ще пътувате за априлската ваканция?


Резултати