Новини Турагенции

Атлас травелс спечели три поръчки за самолетни билети за над 1.2 млн. лв.

  02.09.2022 15:35  
Атлас травелс спечели три поръчки за самолетни билети за над 1.2 млн. лв.

Туристическа агенция „Атлас травелс“ ЕООД спечели три обществени поръчки за покупката на самолетни билети на обща стойност над 1.2 млн. лв. Това установи проверка на TravelNews в регистъра на търговете. Най-голямата е за осигуряване на самолетни билети за сътрудниците от групата на "ЕВН България", която компания е собственост на австрийската EVN и държи електроразпределителната мрежа в южната - централна и югоизточната част на България. Общата сума на поръчката е за 919 998 лева без ДДС и е за период от 3 години, като в нея влизат и сумите за обслужване на дъщерните дружества на "ЕВН България" със следните стойности:

- за „Електроразпределение Юг” ЕАД – 350 000 без ДДС.

- за „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД – 170 000 лв. без ДДС.

- за „ЕВН България Топлофикация” ЕАД – 170 000 лв., без ДДС.

- за „ЕВН Център за услуги” ЕООД – 170 000 без ДДС.

- за „ЕВН България“ ЕАД  - 29 999 лв. без ДДС.

- за „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп” ЕАД – 29 999 лв., без ДДС.

Втората спечелена поръчка от „Атлас травелс“ е за "осигуряване на самолетни билети, медицински застраховки и хотелско настаняване", за изпълнението на проекти на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, по обособени позиции: Осигуряване на самолетни билети, хотелско настаняване и медицински застраховки за нуждите на ГДИН по проект „Повишаване на капацитета на персонала, изграждане на пилотен затвор, свързан с учебен център и подобряване на рехабилитацията на лишените от свобода“ и „Осигуряване на самолетни билети, хотелско настаняване и медицински застраховки за нуждите на ГДИН по проект „Засилване прилагането на алтернативните мерки на лишаването от свобода“. Стойността на поръчката е 256 779,42 лева.

Третата процедура е за осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж, трансфер, хотелско настаняване и здравни застраховки при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ). Стойността на договора е 35 000 лв.

Туристическа агенция “Атлас травелс” отдавна обслужва редица държавни институции и е собственост и управлявана от Евгения Манолова. Преди време имаше прекратени договори поради установени нарушения от някои ведомства. По времето на вътрешния министър Румяна Бъчварова в кабинета Борисов 2 на 19.10.2016 г. е прекратен 3-годишен договор за самолетни билети с „Атлас Травелс”. „Прекратявам договора поради виновно неизпълнение на задълженията Ви по същия”, пише Бъчварова до Евгения Манолова, управител на „Атлас травелс“ ЕООД. Фирмата не е представяла по два и три варианта за билети, както е записано в договора, не е обявявала цени, а при нарочна проверка защо го прави, от МВР „е установено, че “Атлас Травелс” не е предложило самолетни билети по най-ниски цени, а като максимални нетни стойности”. Което пък е нарушение на договора между министерството и фирмата, защото тя е гарантирала минимум пари за билет.

Друг прекратен договор имаше „Атлас травелс” с Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 1,2 млн. лв. (1 млн. без ДДС) заради „установени нарушения”. Комисията за финансов надзор също прекратява договор с туристическата агенция. През март 2015 г. авиокомпанията „България Еър“ отнема правата на „Атлас травелс“ за издаване на техни самолетни билети.

Мирослав ИвановАнкета

Къде ще пътувате за априлската ваканция?


Резултати