Новини Събития

Ново звено в МТ улеснява бизнеса по програмите на Плана за възстановяване

  13.09.2022 15:36  
Ново звено в МТ улеснява бизнеса по програмите на Плана за възстановяване

В Министерството на туризма стартира работата си звено, което ще се занимава с възможностите за кандидатстване на бизнеса от сектор туризъм по програмите на Плана за възстановяване и устойчивост. За улеснение, повече яснота и достъпност е подготвена и брошура, която ще запознава хотелиерите и всички туристически предприятия с възможностите да участват по-активно в усвояването на европейските средства по този уникален механизъм за подкрепа. С помощта на новото звено и информационни материали, бизнесът ще бъде подпомогнат да се интегрира в европейските програми и рамки, като правилно идентифицира възможностите за подкрепа по линия на ПВУ.  

Целта е по-ясно и категорично да бъде изразена позицията на Министерството на туризма и да се постигне по-голяма видимост по тази важна тема.