Транспорт

Силен ръст на пътническите полети в ЕС

  14.09.2022 09:20  
Силен ръст на пътническите полети в ЕС

През август 2022 г. броят на пътническите полети в ЕС е нараснал с 25 на сто спрямо август 2021 г. и, въпреки че е все още под предпандемичните равнища, разликата бавно намалява (-14 на сто спрямо август 2019 г.), отчита Евростат. В абсолютно изражение броят на пътническите полети през август 2022 г. е бил 596 930 спрямо 478 996 през същия месец на 2021 г., 324 538 през август 2020 г. и 695 912 през август 2019 г. 

Само две страни в ЕС са регистрирали растеж на пътническите полети през август 2022 г. спрямо август 2019 година: Гърция (+5 на сто) и Люксембург (+2 на сто). За сметка на това Словения (-42 на сто), Латвия (-39 на сто) и Финландия (-31 на сто) са отчели най-голям спад. Някои летища в ЕС също са регистрирали през август 2022 г. по-голям брой пътнически полети спрямо 2019 г. Най-голямо увеличение са отчели летище "Каподикино" в  Неапол (+1156 или +14 на сто), "Йоанис Каподистриас" в Керкира  (+1026 или +22 на сто) и Санторини (+978 или 30 на сто). В другия край на класацията с най-голям спад в броя на пътническите полети са Франкфурт на Майн (-10 554 или -23 на сто спрямо август 2019 г.), "Малпенса" в Милано (-9048 или -34 на сто) и римското "Фиумичино" (-8018 или на -27 на сто).