Анализи

Туризмът в ЕС се връща към нивата от преди пандемията

  27.09.2022 17:21  
Туризмът в ЕС се връща към нивата от преди пандемията

Евростат отчита, че туризмът в Европейския съюз се възстановява след пандемията от коронавирус. Според данните показателите се доближават до нивата си от предпандемичната 2019 година.

Общият брой нощувки, прекарани в туристически места за настаняване през първото полугодие на 2022 г., все пак е останал по-малък спрямо същия период на 2019 година. 1,01 милиарда нощувки са осъществени в ЕС през първите шест месеца на настоящата година в сравнение с 1,18 милиарда нощувки през същите месеци на 2019 година. За същия период през 2020 и 2021 г. нощувките са били съответно 474,7 милиона и 406,8 милиона, което представлява спад с 60 на сто и 66 на сто отнесено към 2019 година.

От януари до юни 2022 г. в сравнение с първата половина на 2019 г. нощувките в ЕС са били с 14 на сто по-малко.
При сравнение на първото полугодие на годината със същото полугодие на 2021 г. нощувките в местата за настаняване в ЕС са нараснали със 149 на сто, като през всеки от шестте месеца се регистрират значителни ръстове на показателя.

Април е бил месецът с най-голямо увеличение на нощувките (+302 на сто), които са достигнали 177,6 милиона броя в сравнение с миналогодишния април.

Данните за първото полугодие на 2022 г. също така сочат, че международният туризъм се е възстановил значително: 432,9 милиона нощувки са реализирани от чуждестранни туристи в страните членки на Съюза, което е със 154 на сто повече в сравнение със същия период на 2020 г. (170 милиона нощувки) и с 401 на сто в сравнение с 2021 (86,4 милиона нощувки). В сравнение със същия период на 2019 г. обаче, нощувките все още отбелязват спад с 22 на сто, но възстановяването в сектора изглежда, че се задава, обясняват експертите на Евростат.
 
По отношение на вътрешните пътувания - те са намалели със 7 на сто през първата половина на годината в сравнение със същите месеци на 2019 година. Подобно на месеците по време на епидемията, през първата половина на годината, вътрешните пътувания са продължили да изместват международните пътувания, въпреки че и двата показателя са регистрирали нарастващи стойности.

Общо 579,1 милиона нощувки са реализирани в страните от Общността от местни туристи през първата половина на 2022 г., което представлява 57 на сто от всички нощувки през този период. Този дял е възлизал на 53 на сто от всички нощувки за същия период на 2019 г., докато през 2020 г. се е увеличил до 64 на сто, а през 2021 г. - до 79 на сто. Цифрите отразяват предпочитанията към вътрешен туризъм по време на пандемията и възстановяването на международния туризъм през 2022 година.