Новини Събития

Министър Димитров връчи златна роза на Румен Драганов

  01.10.2022 12:41  
Министър Димитров връчи златна роза на Румен Драганов

Министърът на туризма Илин Димитров изненада доц. д-р Румен Драганов, директор на Института за анализи и прогнози в туризма, като по повод началото на учебната година и неговата 70-та годишнина, му връчи почетната статуетка на министерството – „Златна роза“. Тя е символ на българския туризъм.

Румен Драганов е дал и дава толкова много на туризма, че се е превърнал в негов жив символ, коментира министърът. 

Румен Драганов заема академичната длъжност доцент в катедра Културно-историческо наследство и туризъм в Университета по библиотекознание и информационни технологии, и е директор на Института за анализи и прогнози на информационната среда в туризма, с учебена музейна сбирка в структурата на университета. Преподава в Международно висше бизнес училище, член на контролния съвет на Националния борд по туризъм, член на управителния съвет на Фондацията за реформа в местното самоуправление, член на УС на Българската федерация по колоездене и член на съвета на директорите на Асоциацията за здравна превенция, Висбаден, Германия.

Габриел Драгиев