Транспорт

ЕС одобри новата програма на България за транспорт в размер на 1.61 млрд. евро

  03.10.2022 15:54  
ЕС одобри новата програма на България за транспорт в размер на 1.61 млрд. евро

Европейската комисия одобри първата голяма инфраструктурна програма за България за периода 2021-2027 г. - Програмата „Транспортна свързаност", съобщиха от Брюксел. ЕС отпуска 1.61 милиарда евро, една от най-големите суми за българските програми за сближаване през този програмен период.

Предвидените инвестиции ще насърчат използването на екологосъобразни видове транспорт и алтернативни горива, ще подобрят качеството на пътната, железопътната и морската инфраструктура и ще допринесат за намаляване на вредното въздействие на транспорта върху околната среда.