Новини Хотели

Връщат в административния съд случаят с незаконния ловен хотел на Вълка

  18.10.2022 09:10  
Връщат в административния съд случаят с незаконния ловен хотел на Вълка

Случаят с незаконния ловен хотел на Румен Гайтански-Вълка, построен до язовир "Искър", се върна в Административен съд-София. Причината е, че главният архитект на София Здравко Здравков е страна в спора и също трябва да встъпи в процеса, решиха съдиите от ВАС с председател Галина Солакова. Определението е от 26 септември тази година и не подлежи на обжалване, информира "24 часа".

Делото беше заведено от Здравков срещу решение от 5 април на съдия Ева Пелова от административния съд в София. Тогава тя прекрати делото с мотива, че той не бил страна по първото дело, което е за събаряне на хотела  и затова няма право да подава касационна жалба.

"Страна е Столичната община, а не главният архитект, които са различни правни субекти", каза съдия Пелова. Здравков атакува в съда нейното решение и сега ВАС го отменя и казва, че главният архитект на Столична община е конституираният ответник в първото производство, защото той е издал акта за събаряне на сградата.

"Това обстоятелство безспорно го легитимира да обжалва постановеното неблагоприятно за него съдебно решение", посочват върховните магистрати. И добавят: "С оглед на това неправилен е изводът на първоинстанционния съд, че касационният жалбоподател главен архитект на Столична община не е участвал като страна в първоинстанционното производство и постановеното решение не е неблагоприятно за него". Здравко Здравков оспорва решението на административния съд от 15 декември 2021 г., с което се отменяше неговата заповед за събарянето на сградата. Тя бе построена в Държавно ловно стопанство "Искър" през лятото на 2020 г. без да има разрешително за строеж.

Това бе установено от проверка на отдел "Контрол по строителството" на район "Панчарево", назначена от Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК). На тази база главният архитект на София издаде заповед за събарянето й на 16 юни 2021 г. Тази заповед беше отменена половин година по-късно от Административния съд-София град с мотива, че построената сграда всъщност била старата, но обновена стара техническа работилница. Затова и нямало нужда от разрешение за строеж. Първата инстанция каза, че той няма право да оспорва решението на съда, с което се отменя неговата заповед. Сега обаче ВАС не е съгласен и връща делото. Анкета

Къде искате да пътувате през новата 2023 г.?


Резултати